معرفی کتاب
 راه ابریشم جدید؛ یک کمربند، یک جاده؛  نظریۀ چینی برای رهایی از محدودیت‌های استراتژیکی

راه ابریشم جدید؛ یک کمربند، یک جاده؛ نظریۀ چینی برای رهایی از محدودیت‌های استراتژیکی

چاپ نخست: اسفند 1395 شابک:   7 ـ 241 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 9000 تومان خرید   راه ابریشم جدید؛ یک کمربند، یک جاده؛ نظریۀ چینی برای رهایی از محدودیت‌های استراتژیکی   مؤلفان: عباس ملکی و مجید رئوفی انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 15E1031انسان در جریان تحول اجتماعی از تجارت سود جسته است. بستر بازرگانی میان قبایل، اقوام و ملت‌ها، جاده بوده...

ادامه مطلب

 بالکان غربی یا یوگسلاوی سابق از گذشته‌ای تلخ تا آینده‌ای روشن

بالکان غربی یا یوگسلاوی سابق از گذشته‌ای تلخ تا آینده‌ای روشن

چاپ نخست: فروردین ماه 1396 شابک:   4 ـ 239 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 19000 تومان خرید   بالکان غربی یا یوگسلاوی سابقاز گذشته‌ای تلخ تا آینده‌ای روشن   تألیف: حسن عسگریانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: C86DE96جمهوری سوسیالیستی فدراتیو یوگسلاوی سابق  در ادامۀ اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق، در دهۀ آخر قرن بیستم...

ادامه مطلب

بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (43)

بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (43)

    چاپ نخست: اسفند ماه 1395 شابک: - قیمت: 9000 تومان خرید   بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (43)   اجرا: مؤسسة فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشی نظارت: دکتر محمودرضا گلشن‌پژوهگردآوری و تدوین: مرضیه عزیزیان کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: FFDF0D3     طی دوره تحت پوشش این بولتن، در بخش اظهارات کمیسر عالی حقوق بشر...

ادامه مطلب

بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (42)

بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (42)

    چاپ نخست: بهمن ماه 1395 شابک: قیمت: 7000 تومان خرید   بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (42)   اجرا: مؤسسة فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشی نظارت: دکتر محمودرضا گلشن‌پژوهگردآوری و تدوین: مرضیه عزیزیان کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: C105164     طی دوره تحت پوشش این بولتن، در بخش اظهارات مقامات و کارشناسان سازمان...

ادامه مطلب

نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا (جلد دوم)

نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا (جلد دوم)

      چاپ نخست: آذز ماه 1395 شابک: 0-240-526-964-978 قیمت: 30000 تومان خرید   مجموعه مقالات اولین کنفرانس امنیتی تهران:نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا (جلد دوم)  نظارت و اجرا: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشیبه اهتمام: دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی و بهزاد احمدی لفورکیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 5D1672     سخن علمی...

ادامه مطلب

نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا

نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا

      چاپ نخست: آذز ماه 1395 شابک: 7 ـ 238 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 30000 تومان خرید   مقالات اولین کنفرانس امنیتی تهران:نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا  نظارت و اجرا: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشیبه اهتمام: دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی و بهزاد احمدی لفورکیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 307AECC     ادراک...

ادامه مطلب

نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا (جلد اول)

نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا (جلد اول)

      چاپ نخست: آذز ماه 1395 شابک: 0 ـ 237 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 20000 تومان خرید   مجموعه مقالات اولین کنفرانس امنیتی تهران:نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا (جلد اول)  نظارت و اجرا: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشیبه اهتمام: دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی و بهزاد احمدی لفورکیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید:...

ادامه مطلب

بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (41)

بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (41)

    چاپ نخست: آبان ماه 1395 شابک: - قیمت: 8500 تومان خرید   بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (41)   اجرا: مؤسسة فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشی نظارت: دکتر محمودرضا گلشن‌پژوهگردآوری و تدوین: مرضیه عزیزیان کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: C7E3DAE     طی دوره تحت پوشش این بولتن، سی‌وسومین جلسه شورای حقوق بشر از تاریخ...

ادامه مطلب

بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (40)

بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (40)

  چاپ نخست: شهریور ماه 1395 شابک: - قیمت: 8500 تومان خرید   بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (40)   اجرا: مؤسسة فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشی نظارت: دکتر محمودرضا گلشن‌پژوهگردآوری و تدوین: مرضیه عزیزیان کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 4C5CC2D     طی دوره تحت پوشش این بولتن، سی‌ودومین جلسه شورای حقوق بشر از تاریخ 13...

ادامه مطلب

بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (39)

بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (39)

  چاپ نخست: تیرماه 1395 شابک: - قیمت: 11000 تومان خرید   بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (39)   اجرا: مؤسسة فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشی نظارت: دکتر محمودرضا گلشن‌پژوهگردآوری و تدوین: مرضیه عزیزیان کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 4BEF2BE     طی دوره تحت پوشش این بولتن، سی‌ویکمین جلسه شورای حقوق بشر از تاریخ 29 فوریه...

ادامه مطلب

 سیاست و جامعه در هندوستان

سیاست و جامعه در هندوستان

چاپ نخست: فروردین ماه 1395 شابک:   3 ـ 236 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 10000 تومان خرید   سیاست و جامعه در هندوستان   گردآوری و تدوین: دکتر ماندانا تیشه‌یارانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 7C90317سرزمینی که ایرانیان باستان به‌خاطر رودهای پرآبش آن را «هندوستان» نامیدند، از هزاران سال پیش تاکنون در پیوندی ناگسستنی با سرزمین...

ادامه مطلب

بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (۳8)

بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (۳8)

چاپ نخست: بهمن ماه ۱۳۹4 شابک:- - قیمت: 9000 تومان خرید   بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (۳8)   نظارت: دکتر محمودرضا گلشن‌پژوهگردآوری و تدوین: مرضیه عزیزیان کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 8380E67     طی دوره تحت پوشش این بولتن، در بخش اظهارات کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل این گزارش‌ها منعکس شده است: استقبال کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از لغو مجازات...

ادامه مطلب

 آلمان فدرال: سیاست خارجی، سیاست خاورمیانه‌ای و سیاست درقبال ایران

آلمان فدرال: سیاست خارجی، سیاست خاورمیانه‌ای و سیاست درقبال ایران

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۹4 شابک: 2 ـ 233 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 13000 تومان خرید    آلمان فدرال: سیاست خارجی، سیاست خاورمیانه‌ای و سیاست درقبال ایران     نظارت و اجرا: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشیتألیف: بهزاد احمدی لفورکیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 7E634A5     در دهه 1990 بحث عمومی درباره سیاست خارجی آلمان بر سر این...

ادامه مطلب

روسیه‌شناسی

روسیه‌شناسی

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۹4 شابک: 5 ـ 232 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 17000 تومان خرید     روسیه‌شناسی     نظارت و اجرا: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشیگردآوری و تدوین: علیرضا نوریکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BAE4228     روسیه به‌واسطة تاریخ پرفرارونشیب، جغرافیای گسترده، اقتصاد متنوع، فرهنگ مختلط، اجتماع مرکب،...

ادامه مطلب

 چشم‌انداز روابط ایران و چین

چشم‌انداز روابط ایران و چین

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۹4 شابک: 9 ـ 234 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 18000 تومان خرید    چشم‌انداز روابط ایران و چین   نظارت و اجرا: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشیگردآوری و تدوین: حسین عسگریانکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 2E0FEF3     مدیریت روابط دوجانبه یکی از ویژگی‌های اصلی دستگاه دیپلماسی کشورها برای تنظیم روابط خارجی و...

ادامه مطلب

 چشم‌انداز روابط ایران و روسیه

چشم‌انداز روابط ایران و روسیه

  چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۹4 شابک: 6 ـ 235 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 17000 تومان خرید   چشم‌انداز روابط ایران و روسیه   نظارت و اجرا: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشیگردآوری و تدوین: حسین عسگریانکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: EB2BDF2   روابط ایران و روسیه در دوران پس از فروپاشی شوروی فارغ از ضرورت‌های ناشی از همجواری...

ادامه مطلب

 کالبدشکافی داعش (ماهیت، ساختار تشکیلاتی، راهبردها، و پیامدها)

کالبدشکافی داعش (ماهیت، ساختار تشکیلاتی، راهبردها، و پیامدها)

  چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۹4 شابک: 8 ـ 231 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 17000 تومان خرید    کالبدشکافی داعش (ماهیت، ساختار تشکیلاتی، راهبردها، و پیامدها)   تألیف: سیدعلی نجاتنظارت و اجرا: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 8AE3B8B     در چند دهۀ اخیر، خاورمیانه و شمال آفریقا کانون بحران‌های...

ادامه مطلب

مدرنیته و تجربۀ تجدد در چین

مدرنیته و تجربۀ تجدد در چین

چاپ نخست: آبان ماه ۱۳۹4 شابک:  1 ـ 230 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 11500 تومان خرید   مدرنیته و تجربۀ تجدد در چین   نظارت و اجرا: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشیتألیف: دکتر ابوالفضل علمائی‌‏فرکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: D19183B   بی‌تردید برآمدن چین در قامت قدرت جهانی و توسعۀ شگرف این کشور در اواخر قرن بیستم،...

ادامه مطلب

بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (37)

بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (37)

چاپ نخست: آبان ماه ۱۳۹4 شابک: - قیمت: 6000 تومان خرید   بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (37)   اجرا: مؤسسة فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشی نظارت: دکتر محمودرضا گلشن‌پژوهگردآوری و تدوین: مرضیه عزیزیان کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 05AE1BF     طی دوره تحت پوشش این بولتن، سی‌امین جلسه شورای حقوق بشر از 14 سپتامبر تا 2...

ادامه مطلب

بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (36)

بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (36)

چاپ نخست: شهریور ماه ۱۳۹4 شابک: - قیمت: 6000 تومان خرید   بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (36)   اجرا: مؤسسة فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشی نظارت: دکتر محمودرضا گلشن‌پژوهگردآوری و تدوین: مرضیه عزیزیان کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 089F1AF   طی دوره تحت پوشش این بولتن، بیست‌ونهمین جلسه شورای حقوق بشر از 15 ژوئن تا 3...

ادامه مطلب


1
2
3
4
...
12
13
14