الیاس واحدی 
ترکیه و فضای متحول منطقه ای

ترکیه و فضای متحول منطقه ای

در اوضاع کنونی دو مسئله اساسی در منطقه خاورمیانه و فضای بین‌المللی در کانون توجه قرار گرفته است که یکی سرانجام برجام و توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 و دیگری مناقشه سوریه است. البته در کنار این دو، رویدادهای دیگری نیز ازسوی تحلیلگران منطقه خاورمیانه رصد می‌شود که از آن جمله می‌توان به انتخابات در کشورهای جمهوری ترکیه، عراق و لبنان کرد و از یک نگاه کلی‌نگر می‌توان گفت که این...

ادامه مطلب

اقوام ایرانی و سیاست خارجی؛ تهدید یا فرصت؟

اقوام ایرانی و سیاست خارجی؛ تهدید یا فرصت؟

اقوام ایرانی و سیاست خارجی؛ تهدید یا فرصت؟   الیاس واحدی (کارشناس مسائل منطقه‌ای)   شنبه 5 دی 1394       موضوع اقوام ایرانی، افزون بر بازتاب‌هایی که در محافل علمی و اندیشکده‌های خارجی دارند، ازسوی نهادها و رسانه‌های کشورهای خارجی در دو زمان بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند؛ یکی زمانی که به‌سبب برخی رویدادهای داخلی، ازسوی اقوام ایرانی اعتراضی صورت می‌گیرد و دیگری...

ادامه مطلب