حسین کبریائی زاده
تدوین سیاست خارجی کارکردگرا در قبال عراق بعد از اعتراضات

تدوین سیاست خارجی کارکردگرا در قبال عراق بعد از اعتراضات

کشورهای دارای همجواری جغرافیایی و قرابت فرهنگی اغلب دارای ارتباط سیاسی دوجانبه و چندجانبه هستند و سیاست خارجی آنها به شدت از هم تأثیر می پذیرد. در این راستا،ایران و عراق دارای 1400 کیلومتر مرز مشترک می باشد وجود اکثریت شیعه و قدرت گرفتن جریان های منتسب به تشیع در عراق  مهمترین عامل توسعه روابط دو کشور بعد از سقوط صدام و حاکمیت رژیم بعث بوده است و همین عامل سبب گردید عراق در مدتی کوتاه از بزرگترین...

ادامه مطلب

الزامات الگوی امنیتی ایران در تنگه هرمز

الزامات الگوی امنیتی ایران در تنگه هرمز

آبراهه های بین المللی ظرفیت بزرگی برای ارتقا وضعیت اقتصادی، سیاسی و بین المللی کشورها محسوب می شوند خاصه آنکه این گذرگاه دریایی در منطقه ای قرار داشته باشد که به انبار سوختهای فسیلی جهان مشهور باشد. تنگه هرمز که تحت مالکیت و در اب های سرزمینی ایران و عمان قرار دارد به گلوگاه انرژی جهان معروف است. بی سبب نیست که استراتژیست های معروفی همچون مکیندر و البو کرک کنترل تنگه هرمز را در دست گرفتن نبض...

ادامه مطلب

تقابل ایران با ائتلاف دریایی امریکا در خلیج فارس

تقابل ایران با ائتلاف دریایی امریکا در خلیج فارس

عرصه امنیت بین المللی حوزه ای بشدت حساس، تاثیرپذیر و پیچیده است. این امر در مورد برخی مناطق از جمله خلیج فارس بدلیل مولفه های مختلف تاثرگذار از جمله انرژی، موقعیت ژئوپلیتیک، مسایل سیاسی ، نیروهای درگیر و تاثیرگذار حادتر است تا جایی که نمی توان هیچ امر و پیامد هیچ تصمیمی را بدون خطا پیش بینی نمود مشخصا در چنین شرایطی براورد دقیق هزینه اقدامات نیز دشوار و ناممکن است. از این جهت تصمیم گیری و تصمیم سازی...

ادامه مطلب

تضعیف سیستماتیک رویکردهای تقابلی امریکا علیه ایران

تضعیف سیستماتیک رویکردهای تقابلی امریکا علیه ایران

در ظاهر داستان  تقابل ایران و امریکا عمق و ژرفای چهل ساله دارد اما دامنه ها و ابعاد تعارض نسبتی با چهار دهه ندارد. تضاد این دو کشور بعد از انقلاب اسلامی از ابعاد ایدیولوژیک تا طیف متنوعی از تعارض در منافع را در سطح جهانی و منطقه ای را شامل می شود. در این میان برجام اگرچه تلاش حساب شده، چشمگیر و آگاهانه ای بود برای آزمودن دیپلماسی با چاشنی چندجانبه گرایی  در غلبه و حل بخشی از این تعارضات اما بدلایل...

ادامه مطلب

زمین بازی و منطق کنشگری ایران

زمین بازی و منطق کنشگری ایران

طی ماههای گذشته متاسفانه بیشترین هجمه روانی از سوی بازیگران معارض ایران به تهران وارد شده است. این رویکرد مهاجم  که از سطح خرد شروع و به سطح منطقه سرایت و درنهایت در سطح نظام بین الملل تقویت می شود در ظاهر با هدف تحت فشار قرار دادن و منفعل نمودن ایران در منطقه صورت می گیرد. آن گونه که می دانیم مجموعه ای از تحولات منطقه ای از ابتدای دهه جاری میلادی سبب شد ایران دست برتر در منطقه داشته باشد. قطعا...

ادامه مطلب

بررسی تهدیدات جدید آمریکا و راهکاری مقابله با آن

بررسی تهدیدات جدید آمریکا و راهکاری مقابله با آن

بررسی تهدیدات جدید آمریکا و راهکاری مقابله با آنحسین کبریائی زاده سه‌شنبه 13 تیر 1396   سیاست‌های ایالات متحده نسبت به ایران در مقاطع مختلف ضمن برخورداری از یکدستگی در پیگیری منافع ویژگی‌های متفاوتی هم در هر دوره داشته است چه پیش از جنگ جهانی دوم که کوشید در زمین ایران به‌عنوان نیروی سوم دربرابر شوروی و انگلستان مطرح شود و چه در دوره تثبیت قدرت پهلوی دوم که عملاً نزدیکی روابط به حدی...

ادامه مطلب


رونمایی از اساسنامه جدید و ادامه خطاهای راهبردی حماس

رونمایی از اساسنامه جدید و ادامه خطاهای راهبردی حماس

رونمایی از اساسنامه جدید و ادامه خطاهای راهبردی حماسحسین کبریائی زادهچهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 حماس ازجمله بازیگران غیردولتی در غرب آسیاست که بعد از تحولات غرب آسیا در سال 2011 درپی آن بوده بر نقش بازیگری خود بیافزاید، ازاین‌رو طی چند سال گذشته همواره استراتژی‌های مختلفی را برای تحقق اهداف خود آزموده است.این تشکل اخیرا نیز با انتشار و رونمایی از اساسنامه جدید چشم‌اندازهای سیاسی و...

ادامه مطلب