فروزان حسن پور
تاثیر پروژه ناو هواپیمابر ترکیه برقدرت نظامی

تاثیر پروژه ناو هواپیمابر ترکیه برقدرت نظامی

ترکیه مدتی است پروژه ای را تحت عنوان تی سی جی آنادالو اجرایی کرده است. هدف از این پروژه طراحی و به کارگیری اولین ناو هواپیمابر ترکیه است. این پروژه در سال 2016 آغاز شده و انتظار میرود که این ناوهواپیمابر در سال 2020 به نیروی دریایی ترکیه تحویل داده شود. این ناو هواپیمابر حدود 26هزار تن وزن، 232 متر طول و 32 متر ارتفاع و تا 17 هزار کیلومتر توانایی عملیاتی دارد. نکته قابل توجه در خصوص این ناو طراحی آن برمبنای ناو...

ادامه مطلب