ماهنامه امنیت بین‌الملل - شماره 2سخن مدیر مسئول

تجارب دولت‌های ملی، یافته‌ها و آموخته‌های مراکز دانشگاهی و مطالعاتی موفق و تاثیرگذار نشان‌دهنده آن است که شناخت و تامین امنیت بین‌المللی از اصول نسبتا مشخصی پیروی می‌کند که بی‌توجهی به آنها می‌تواند پیامدهای خسارت‌باری برای کشور به‌دنبال داشته باشد. این اصول را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:

1. امنیت بین‌الملل به عنوان مهم‌ترین وظیفه دولت، بدون مطالعه نظام‌مند، شناخت درست، سیاست‌گذاری سنجیده و اجرای دقیق نمی‌تواند به شکل موثر و مفید حفظ و تأمین شود.

2. امنیت بین‌الملل دارای ابعاد گوناگون سیاسی ـ امنیتی، اجتماعی ـ فرهنگی، اقتصادی، زیست‌محیطی و نظامی است و اعمال موثر آن را باید در سه سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی کرد.

3. امنیت بین‌الملل با سازوکارها و ابزارهای مختلفی قابل تامین است. شناخت مناسب‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و موثرترین این سازوکارها، نیازمند بررسی علمی توانمندی‌ها، آسیب‌ها و مزیت‌های نسبی و مطلق هر بازیگر است.

4. شناخت دقیق و نظام‌مند امنیت بین‌الملل می‌تواند به ایجاد ساختاری دانش‌بنیاد در حوزه مطالعات راهبردی در جامعه و تصمیم‌گیری بر اساس یافته‌های علمی منجر شود.

براساس این اصول و یافته‌ها، در ماهنامه امنیت بین‌الملل، بازیگران، مسائل و موضوعات راهبردی معطوف به امنیت بین‌المللی در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و زیست‌محیطی انتخاب و با توجه به رویدادها، روندهای موجود و چشم‌انداز آن‌ها بررسی خواهند شد. درعین‌حال، در نوشتن گزارش‌ها تلاش می‌شود با توجه به رویدادها و عوامل مادی و ساختاری آنها، از روندها، عوامل معنایی و گفتمانی نیز غفلت نشود‍‎‎‎‎‎‎؛ ویژگی‌های خاص هرکدام از مسائل و موضوعات لحاظ گردد؛ نگرش کلان به مسائل و موضوعات موجب جدایی علم از واقعیت و ورود آن به وادی خیال نشود؛ کلان‌نگری بر پایه رویدادهای خُرد بنا شود و تحلیل کلان بر پایه وقایع متکثری استوار گردد که به شکل نظام‌مند جمع‌آوری شده و در کنار هم قرار گرفته‌اند. موسسه ابرار معاصر تهران بر این باور است که بدون بررسی و تجزیه تحلیل دقیق تک‌تک این موضوعات و رویدادها، نمی‌توان درک درستی از واقعیت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران داشت و تصویری کامل و جامعی از آن ارائه نمود و ماهنامه امنیت بین‌الملل به دنبال رفع این نقیصه مهم و کمک به اتخاذ تصمیمات مفید موثر در عرصه کشورداری و ایجاد ساختاری دانش‌بنیاد در حوزه مطالعات راهبردی و فرایند تصمیم‌گیری در حوزه امنیت بین‌الملل است.

دکتر عابد اکبری

 

فهرست تفضیلی:

واکاوی طرح آمریکا برای ایجاد منطقه امن در شمال سوریه/ حسین آجورلو

نگاهی به برنامه‌های ژاپن برای افزایش قدرت نظامی‌اش/ رامین ندیمی

سیاست‌های اقلیمی و تاثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران/ دلیله رحیمی آشتیانی

بایسته‌های اقتصاد حمل‌و‌نقل در دوره پسابرجام با تأکید بر ظرفیت‌های بین‌المللی صنعت کشتیرانی و بیمه/ مهتاب ابراهیمی

بررسی تاثیر سیاست ‌های حوزه انرژی ترامپ بر بازارهای نفت‌خام ایران/ سید عبدالله رضوی

نگاهی ایرانی به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان/ سمیه مروتی

بررسی عملکرد 100 روزه عمران خان با تاکید بر روابط او با ایران/ حسام‌الدین حجت‌زاده

گزارش نشست ماه: بررسی خروج نیروهای آمریکایی از خاورمیانه؛ با تمرکز بر پیامدهای آن بر منطقه خلیج‌فارس