گروه مطالعاتی اقتصاد بین‌الملل
مدیر گروه
سید عبدالله رضوی