یونان
بحران مالی یونان و نشست اخیر سران یورو؛

بحران مالی یونان و نشست اخیر سران یورو؛

چشم اندازپیش رو

اعضای یورو چه اقداماتی جهت رفع بحران مالی اتخاذ کرده اند و چشم انداز آن چگونه قابل ارزیابی است؟ بحران مالی در اروپا هم اکنون به عنوان مهمترین چالش کشورهای اروپایی مطرح است. این بحران در یونان از شدت بیشتری برخوردار است، از این رو با توجه به عواقب بحران، از مدت‌ها قبل تلاش برای نجات این کشور آغاز شده و تاکنون ادامه یافته است. بحران کنونی تنها به یونان بسنده نکرده بلکه کشورهایی همچون اسپانیا،...

ادامه مطلب