منازعه ارمنستان- آذربایجان


هر چند درگیری فعلی در مرز با گرجستان فاصله زیادی با منطقه بحران خیر قراباغ کوهستانی دارد اما ریشه مشکلات دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان در بحران قراباغ است. بحرانی که موجب شد، باکو سیاست منزوی سازی ارمنستان را در پیش گرفته و برای انتقال انرژی به جای ارمنستان از سرزمین گرجستان استفاده کند. مناقشه قراباغ در اصل یک بحران ژئوپلیتیکی است و حل و فصل آن نیز از قاعده کلی حل این نوع بحران‌ها که دارای پایداری زیادی هستند، پیروی می‌کند. در حال حاضر شرایط حل و فصل یک بحران ژئوپلیتیکی (یعنی وجود فضای حسن نیت،قابل تقسیم بودن ارزش‌های جغرافیایی و فقدان موازنه قدرت بین طرف‌های دیگر) بین دو کشور وجود ندارد. لذا هر نوع درگیری نظامی بین دو کشور به دلیل توازن قوا بی نتیجه خواهد ماند و صرفا موجب وخامت اوضاع یا سرایت آن به مناطقی چون قفقاز شمالی، نخجوان یا حتی اروپای شرقی خواهد شد. اگر دو کشور قصد داشته باشند با توجه به منافع بازیگران منطقه‌ای یا جهانی به اعمال سیاست در این موضوع بپردازد، طبیعتا درگیر بحرانی فراگیر خواهد شد که آینده آن مبهم است و حتی ممکن است به مشروعیت سیاسی حکومت‌های موجود در ایروان یا باکو آسیب بزند. از این‌رو انجماد درگیری‌های اخیر پیش از همه به نفع بازیگران محلی است.