استیصال

شکست سیاست امنیت داخل رژیم صهیونیستیجهت کسب اطلات بیشتر و خرید کتاب با تخفیف در نظر گرفته شده به مناسبت روز جهانی قدس با انتشارات ابرار معاصر تهران تماس بگیرید.