احسان صادقی چیمه
بایدن و مدیریت چالش چین برای آمریکا

بایدن و مدیریت چالش چین برای آمریکا

با اعلام رسمی جوزف بایدن به‌عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور از طرف رسانه‌های جریان اصلی آمریکایی، این سوال پیش می‌آید که او اساسا در مقابل بزرگترین تهدید حال حاضر و بلندمدت در قبال جایگاه آمریکا در عرصه جهانی یعنی جمهوری خلق چین به چه فکر می‌کند؟ فعلا تا روی کار آمدن رسمی او به‌عنوان رئیس جمهور آمریکا قدری زمان باقی مانده است و باید دید اعلامیه‌ها و سیاست‌های رسمی دولت...

ادامه مطلب