امیرحسین قدرت‌نما شبستری
درآمدی مختصر بر روابط بین‌الملل

درآمدی مختصر بر روابط بین‌الملل

روایت‌های متفاوتی از شکل‌گیری یا تولد و تحولات رشتۀ روابط بین‌الملل مناظره‌های متعددی را شکل داده‌اند که فراسوی مناظره‌های پنج‌گانۀ روابط بین‌الملل (تاکنون) به‌عنوان ادبیات این رشته در دسترس قرار دارند. در یک سال اخیر، به مناسبت صدساله شدن این رشته، کتاب آکاریا و بوزان با نام «ساخت روابط بین‌الملل جهانی»،[1] کتاب «داستان روابط بین‌الملل» نوشتۀ پمبرتون (در سه...

ادامه مطلب