جمعة العطوانی
بررسی سخنرانی امام خامنه ای (دام ظله) رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز جهانی قدس

بررسی سخنرانی امام خامنه ای (دام ظله) رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز جهانی قدس

بررسی سخنرانی امام خامنه ای (دام ظله) رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز جهانی قدس[1] مرکز افق للدراسات والتحلیل السیاسی جمعه ٧/ ٥/ ٢٠٢١ مقام معظم رهبری به مناسبت روز جهانی قدس با چهره ای پرتو افکن از نور ایمان ظاهر شدند. این یقین و اعتقاد ماست که امام خامنه ای (دام ظله) با نور و حکمت الهی حرکت می کند و با اطمینان کامل از آینده خبر می  دهد. این ایمان و اعتماد مطلق ایشان به خداوند متعال در رفتارها و...

ادامه مطلب