دوشنبه 25 مهر1390
بازگشت مجدد پوتین: فرصت‌ها و چالش‌های ایران

بازگشت مجدد پوتین: فرصت‌ها و چالش‌های ایران

بازگشت مجدد پوتین: فرصت‌ها و چالش‌های ایران علی ولیقلی‌زاده، پژوهشگر مسائل بین المللی   دوشنبه 25 مهر1390     اصولاً، زمانی‌که شاهد جابه‌جایی بازیگران در شطرنج نظام سیاسی کشورها هستیم، به‌ویژه در سیستم‌های پارلمانی، تغییرات ناگهانی در ماهیت و جهت‌گیری کلی سیاست داخلی و خارجی کشورها دور از انتظار نیست. این وضعیت فراتر از تحولات و بازتاب‌های متفاوت از سوی احزاب و...

ادامه مطلب