رحمن قهرمانپور
یکجانبه‌گرایی هسته‌ای در نظام بین‌الملل

یکجانبه‌گرایی هسته‌ای در نظام بین‌الملل

فراگیرترین معاهده بین‌دولتی هسته‌ای یعنی پیمان منع اشاعه (اِن‌پی‌تی) از همان ابتدای تأسیس، برخوردی تبعیض‌آمیز با اعضا داشت و این تبعیض بعدها در اشکال دیگری توسط اعضای هسته‌ای پیمان و در رأس آنها آمریکا ادامه یافت. اولین دهه پس از پایان جنگ سرد سال‌های خوش‌بینی به کاهش رقابت‌های هسته‌ای و به تعبیری، امید به پایان یافتن کابوس هسته‌ای بود؛ اما حادثه 11 سپتامبر باعث شد...

ادامه مطلب