رقیه کرامتی نیا
سیاست تسلیحاتی روسیه در غرب آسیا

سیاست تسلیحاتی روسیه در غرب آسیا

سه دهه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، فدراسیون روسیه به تدریج در حال بازیابی موقعیت خود در منطقه غرب آسیاست. نقش‌آفرینی قاطعانه و تعیین کننده در بحران سوریه، پس از اشتباه راهبردی در عدم مخالفت با مداخله نظامی ناتو در سرنگونی دولت معمر قذافی در لیبی، روسیه را به یک بازیگر غیر قابل چشم‌پوشی در تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا تبدیل کرده است. در جریان جنگ اول خلیج فارس در ۱۹۹۱، که در بحبوحه...

ادامه مطلب

راه گذر شمال- جنوب

راه گذر شمال- جنوب

بررسی ابعاد سیاسی، اقتصادی و فنی

معرفی کتاب راه گذر شمال- جنوب تالیف  دکتر محمود شوری- رقیه کرامتی نیا مدیر گروه مطالعاتی اوراسیا در موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران درحالی‌که ایجاد راه‌گذر شمال- جنوب می‌توانست پیامدها و منافع ژئواکونومیک و ژئواستراژیک بی‌نظیری را روی کاغذ برای هر سه کشور داشته باشد، در عرصه واقعیت‌ها، موانع و چالش‌های موجود تاکنون وسیع‌تر و مؤثرتر از آن بوده‌اند که...

ادامه مطلب