سعید نادری اصل
آیا ویروس کرونا محصول یک جنگ بیولوژیک است؟

آیا ویروس کرونا محصول یک جنگ بیولوژیک است؟

1- امروزه با توجه به پیچیدگی‌های به وجود آمده در تهدیدات امنیتی متأثر از پیشرفت و به‌کارگیری تکنولوژی‌های نوین در رویارویی‌ها و منازعات مابین کشورها لازم است تا در مقابل این دسته از تهدیدات، ضمن فراگیری تکنولوژی‌های نوین تسلیحاتی و آشنایی با موارد و خطرات به‌کارگیری آنها. رصدی همیشگی در مقابل آن‌ها داشته و نسبت به کاهش آسیب‌های به‌کارگیری آن‌ها، رویکردی فعال و مؤثر...

ادامه مطلب