سیدعبدالله رضوی
کرونا و تحلیل بازارهای بین المللی نفت

کرونا و تحلیل بازارهای بین المللی نفت

بازار جهانی با توجه به مازاد عرضه نفت در پی افت شدید تقاضا ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا در ابعاد جهانی و عدم خوشبینی نسبت به توافق کاهش حجم تولید نفت تولیدکنندگان اوپک پلاس برای ایجاد تعادل   روزهای متلاطمی را طی نموده است.  نفت خام برنت (نفت‌خام شاخص بازار اروپا) در  بازار جهانی نفت از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۶۵ درصد از ارزش خود را از دست  داده است افزایش موجودی ذخایر...

ادامه مطلب