سید رسول حسینی
چالش‌های هویتی عراق

چالش‌های هویتی عراق

بستر بروز و ظهور گروه‌های تکفیری

پیدایش گروه‌‌های تکفیری و افراطی در تاریخ معاصر کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا نظر پژوهندگان و اندیشمندان زیادی را در سرتاسر جهان به خود معطوف داشته است. موضوع افراطی‌گری، بنیادگرایی و تکفیرگرایی، موضوع چالش برانگیزی است که کشورهای این منطقه با آن دست به گریبان هستند. در این پژوهش تلاش شده است پیدایش گروه‌های تکفیری در عراق از رویکردی روان-جامعه شناسانه مورد بحث و بررسی قرار...

ادامه مطلب