سید مهدی تدین
پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران؛

پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران؛

تبیین فرصت‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی

بدیهی است که یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موانع مسیر توسعه و پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران، تحریم‌های ظالمانه‌ای است که از سوی آمریکا و هم‌پیمانانش و نیز برخی از نهادهای بین‌المللی که تحت نفوذ این کشورها هستند، علیه ایران وضع‌شده است. این تحریم‌های تحمیلی، در حوزه‌های مختلف مانع همکاری ایران با سایر کشورها در سطح جهان شده و امکان تبادل تجربه و تکنولوژی و بهره‌مندی...

ادامه مطلب