علیرضا امانی
آینده ارتباط میان امریکا و ژاپن:

آینده ارتباط میان امریکا و ژاپن:

ماده نه قانون اساسی و تجدید تسلیحاتی ژاپن

در واکنش به تهدید های اخیر که از سوی کشور های کره شمالی و چین نشآت گرفته است و نیز به دلیل جنگ های افغانستان و عراق، ایالات متحده امریکا خواستار بازسازی نیروی نظامی ژاپن میباشد. در سال 2009، پس از تغییر سیاسی تاریخی در دولت ژاپن، موضوع بحث برانگیز ماده نه قانون اساسی ژاپن مجددا پدیدار شد. نکته جالب پیرامون حمایت امریکا از تجدید تسلیحاتی ژاپن این است که امریکا چارچوب اصلی قانون اساسی صلح...

ادامه مطلب

نقش ماده 9 قانون اساسی در تحولات امنیت ملی ژاپن

نقش ماده 9 قانون اساسی در تحولات امنیت ملی ژاپن

  نقش ماده 9 قانون اساسی در تحولات امنیت ملی ژاپن  قانون اساسی پس از جنگ جهانی ژاپن هنگامی متولد شد که ژاپت تحت اشغال نیرو های متفقین قرار داشت. در طی اولین مراحل اشغال، فرمانده ارشد نیرو های متفقین و اعضای هیئت مققنه قانون اساسی بر این عقیده بودند که ژاپن باید فاقد هرگونه نیروی نظامی باشد. ماده نه قانون اساس ژاپن حق جنگ را برای ژاپن تکذیب کرده و مانع از برخورداری ژاپن از پتانسیل های نظامی و...

ادامه مطلب

امنیت ملی بر سر دوراهی

امنیت ملی بر سر دوراهی

وابستگی متقابل امنیتی و سیاستهای ممنوعیت تجارت تسلیحاتی ژاپن

در عصر جهانی‌سازی، پیوند‌های پیچیده بین امنیت، اقتصاد و فناوری در حال عمیق‌تر شدن است. در واکنش به این شرایط ، سیاست تجارت تسلیحاتی در ژاپن تحول یافته است. درحالی که پژوهش‌های کنونی بر تغییرات و تحولات محیط‌های راهبردی، اهداف اقتصادی داخلی و یا عوامل تبینی غیرمادی مترمرکز می‌باشند، اما پیامد‌های تعمیق وابستگی متقابل در حوزه‌های امنیتی را دست کم می‌گیرد. امروزه، داشتن...

ادامه مطلب