غلامرضا سالارکیا
فرار رو به جلو در قالب سینمایی

فرار رو به جلو در قالب سینمایی

هدف رژیم صهیونیستی برای پوشاندن شکست‌های اطلاعاتی

به نظر می‌رسد رژیم صهیونیستی رویکرد جدیدی برای ارائه سازمان‌های اطلاعاتی خود در پیش گرفته است. مسیری که با باور سنتی آن رژیم یعنی «اطلاعات درختی است که در تاریکی می‌روید» در تضاد است. ساخت مینی سریال شش قسمتی «جاسوس» و فیلم «مامور» که هر دو از ساختار ضعیفی برخوردارند و نتواسته‌اند جذابیت‌های سینمایی را یدک بکشند، شاهدی بر این مدعاست. به نظر می‌رسد، موفقیت مستند...

ادامه مطلب