فروزان حسن‌پور
آینده مناقشه ترکیه در مدیترانه شرقی

آینده مناقشه ترکیه در مدیترانه شرقی

ترکیه بیش از دو دهه است که درگیر مناقشه‌ای برسرمنابع انرژی و همچنین حدود مرزی در دریای مدیترانه شرقی است. این مناقشه زمانی آغاز شد که قبرس برداشت گاز از منابع این محدوده را آغاز کرد. به دنبال این اقدام و با امضای قراردادهای مشخص سازی مناطق دریایی بین رقبای ترکیه ازجمله قبرس یونانی و مصر، این مناقشه به مناقشه‌ای منطقه‌ای تبدیل شد که امروز ترکیه، رژیم صهیونیستی، یونان، قبرس، لیبی و حتی امارات...

ادامه مطلب