محسن متاجی
کدام برجام؛ برجام 94 یا برجام بازنگری شده

کدام برجام؛ برجام 94 یا برجام بازنگری شده

میان ایران و غرب چند زمینه منازعاتی وجود دارد؛ برنامه هسته ای، فعالیت‏‏های موشکی و منطقه ای، حقوق بشر و فعالیت‏های سایبری. برنامه هسته‏ای ایران از نگاه غرب نه یک برنامه صرفا فنی و تکنولوژیک بلکه برنامه‏ای است ادراکی که عدم کنترل و مهار آن هم تهدید اشاعه هسته‏ای و هم تهدید خودباوری در میان ملت های مستقل و تهدید تبدیل ایران به الگویی تمدن ساز را به دنبال خواهد داشت. از این رو جریان...

ادامه مطلب

پلان بی؛ خوانشی نو

پلان بی؛ خوانشی نو

عنوان پلان بی در روابط بین الملل جدید نبوده و در برخی مواقع از سوی دولت ها در برابر دولتی دیگر بکار گرفته می شود. این عنوان در مواجهه غرب به ویژه آمریکا با ایران تازگی نداشته و بارها طی سالیان گذشته از سوی مقام های غربی به ویژه آمریکایی و اسرائیلی مطرح شده است. عنوان پلان بی همزمان با طرح انگاره هایی مبنی بر فروپاشی احتمالی برجام مجددا در زمانه حاضر توسط آمریکایی ها و اسرائیلی مطرح شده و میزانی از...

ادامه مطلب

واکاوی چرایی کنشگری رژیم صهیونیستی در محیط امنیت ملی ج.ا.ایران و اهداف آن رژیم از خرابکاری در نطنز با نگاهی ویژه به مذاکرات وین

واکاوی چرایی کنشگری رژیم صهیونیستی در محیط امنیت ملی ج.ا.ایران و اهداف آن رژیم از خرابکاری در نطنز با نگاهی ویژه به مذاکرات وین

 روز پس از روز ملی فناوری هسته ای، وقوع حادثه ای در سایت هسته ای احمدی روشن (نظنز) توجه داخلی و بین المللی را به خود معطوف ساخت. فارغ از چرایی بروز شکست های مکرر اطلاعاتی در برابر اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی که موشکافی دقیق را ضروری می نمایاند، نگاهی به متن و فرامتن مذاکرات وین نشان می دهد که رژیم صهیونیستی نه به عنوان بازیگر اخلال گر بلکه به عنوان بخشی از مذاکرات وین در حال ایفای نقش می‏باشد....

ادامه مطلب

تبعات و پیامدهای بازگشت آمریکا به برجام

تبعات و پیامدهای بازگشت آمریکا به برجام

و چند توصیه به مذاکره کننده ایرانی

جو بایدن همواره در اظهارات انتخاباتی خود کارزار فشار حداکثری ترامپ علیه ایران و خروج برجام از برنامه جامع اقدام مشترک را اقدامی نادرست و آن را ناکارمد توصیف کرد و اظهار داشت ترامپ با این اقدامات به هیچ کدام از اهدافی که برجام در پی آن بود دست نیافت. از این رو آمریکا باید با بازگشت مجدد به برجام، سیاست ها و اهداف خود را از رهگذر برجام در مواجهه با ایران در پیش گیرد. در این میان هرچند بایدن سیاست ترامپ...

ادامه مطلب