محسن متاجی
واکاوی چرایی کنشگری رژیم صهیونیستی در محیط امنیت ملی ج.ا.ایران و اهداف آن رژیم از خرابکاری در نطنز با نگاهی ویژه به مذاکرات وین

واکاوی چرایی کنشگری رژیم صهیونیستی در محیط امنیت ملی ج.ا.ایران و اهداف آن رژیم از خرابکاری در نطنز با نگاهی ویژه به مذاکرات وین

 روز پس از روز ملی فناوری هسته ای، وقوع حادثه ای در سایت هسته ای احمدی روشن (نظنز) توجه داخلی و بین المللی را به خود معطوف ساخت. فارغ از چرایی بروز شکست های مکرر اطلاعاتی در برابر اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی که موشکافی دقیق را ضروری می نمایاند، نگاهی به متن و فرامتن مذاکرات وین نشان می دهد که رژیم صهیونیستی نه به عنوان بازیگر اخلال گر بلکه به عنوان بخشی از مذاکرات وین در حال ایفای نقش می‏باشد....

ادامه مطلب

تبعات و پیامدهای بازگشت آمریکا به برجام

تبعات و پیامدهای بازگشت آمریکا به برجام

و چند توصیه به مذاکره کننده ایرانی

جو بایدن همواره در اظهارات انتخاباتی خود کارزار فشار حداکثری ترامپ علیه ایران و خروج برجام از برنامه جامع اقدام مشترک را اقدامی نادرست و آن را ناکارمد توصیف کرد و اظهار داشت ترامپ با این اقدامات به هیچ کدام از اهدافی که برجام در پی آن بود دست نیافت. از این رو آمریکا باید با بازگشت مجدد به برجام، سیاست ها و اهداف خود را از رهگذر برجام در مواجهه با ایران در پیش گیرد. در این میان هرچند بایدن سیاست ترامپ...

ادامه مطلب