محمدباقر بیات
فناوری های نوین و چالش‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران

فناوری های نوین و چالش‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران

فناوری[1] مهارتی است برای ساختن فرایند یا ابزار (نرم یا سخت). فناوری‌های نوین استفاده عملی از دانش و مهارت برای ساختن ابزار، ماشین، ساختمان، وسیله نقلیه و سایر وسایل مورد نیاز دیگر است که در تقسیم بندی‌های دنیای فناوری در ۱۶ حوزه تعریف شده است. مهمترین این حوزه‌ها پردازش‌های ابری[2]، هوش مصنوعی[3]، رباتیک[4]، پرینت سه بعدی[5]،  اینترنت اشیا[6] و واقعیت مجازی[7] است. امروزه محققان...

ادامه مطلب