محمدحسین اشرفی
برگ های برنده ترامپ برای غلبه بر بایدن تا سوم نوامبر

برگ های برنده ترامپ برای غلبه بر بایدن تا سوم نوامبر

در دوران پس از جنگ جهانی دوم تا به امروز تنها سه رئیس جمهور آمریکا نتوانستند مجوز ورود به کاخ سفید را برای مرتبۀ دوم کسب کنند. جرالد فورد، جیمی کارتر و جورج هربرت واکر بوش، سه تنی هستند که قربانی تیغی دو دم شدند. تیغی که یک سوی آن توسط نحوۀ رهبری خودشان تیز گردید و سوی دیگر آن به واسطۀ شرایطی که در آن قرار داشتند. اینک ترامپ نیز در چنین موقعیت مشابهی در تاریخ ایالات متحده قرار گرفته است. در صورتی که وی...

ادامه مطلب