محمد عابدی
عدم رویارویی نظامی؛

عدم رویارویی نظامی؛

استراتژی دنباله دار امریکا در مواجهه با ایران

خروج ایالات متحده از برجام، تنش ها در منطقه غرب آسیا را به اوج رسانده است. این تنش ها به طور خاص، به بحرانی شدن اختلافات امریکا و ایران منجر شده است. اگرچه این اختلافات عمری به بلندای تاریخ جمهوری اسلامی دارد، اما در تمام این مدت، ایالات متحده کوشیده است با بین المللی کردن مسائل خود با ایران، آن را در قالب یک بحران بین المللی تعریف نموده و به مدیریت آن بپردازد. تحریم های مستمر این کشور علیه ایران در...

ادامه مطلب