محمد عابدی
جنگ محتوم

جنگ محتوم

آیا آمریکا و چین می‌تواند از تله توسیدید بگریزند؟

تا جایی که چشم می تواند ببیند، سؤال تعیین کننده در مورد نظم جهانی این است که آیا چین و ایالات متحده می توانند از تله توسیدید فرار کنند یا خیر؟ اغلب اختلافاتی که متناسب با این الگو است به شکل بدی پایان یافته است. طی پانصد سال گذشته، در شانزده مورد، یک قدرت بزرگ روبه رشد، یک قدرت حاکم را تهدید به جانشینی کرده است. نتیجه دوازده مورد از این تعداد، جنگ بوده است. چهار موردی نیز که از جنگ اجتناب شد تنها به...

ادامه مطلب

عدم رویارویی نظامی؛

عدم رویارویی نظامی؛

استراتژی دنباله دار امریکا در مواجهه با ایران

خروج ایالات متحده از برجام، تنش ها در منطقه غرب آسیا را به اوج رسانده است. این تنش ها به طور خاص، به بحرانی شدن اختلافات امریکا و ایران منجر شده است. اگرچه این اختلافات عمری به بلندای تاریخ جمهوری اسلامی دارد، اما در تمام این مدت، ایالات متحده کوشیده است با بین المللی کردن مسائل خود با ایران، آن را در قالب یک بحران بین المللی تعریف نموده و به مدیریت آن بپردازد. تحریم های مستمر این کشور علیه ایران در...

ادامه مطلب