مری‌جان محمدی
طالبان؛ از ظهور مجدد تا حاکمیت بر افغانستان

طالبان؛ از ظهور مجدد تا حاکمیت بر افغانستان

تاریخ افغانستان گونه‌ی دیگری از تجربه‌ی بشری را برای ما ثابت می‌سازد، این‌که ملت‌های آزادی‌خواه و سلحشور در فقدان رهبران زیرک، آگاه و کارکشته هرگز نمی‌توانند به رویاهای خویش دست یابند، زیرا پیروزی مردم افغانستان در جنگ علیه انگلیس، اتحاد شوروی و ایالات متحده، نه تنها این ملت را به رویاهایش نرساند، بلکه عکس آن رخ داد و جریان‌های مردمی و ملی به وسیله‌ی رهبران دست نشانده‌ی...

ادامه مطلب