مصطفی محمدی
بحران اقتصادی در پاکستان و پیامد آن بر تحولات سیاسی در این کشور

بحران اقتصادی در پاکستان و پیامد آن بر تحولات سیاسی در این کشور

پاکستان در حالی امسال هفتاد و پنجمین سالگرد استقلال خود را جشن گرفت که مردم این کشور زیر یکی از سخت‌ترین فشارهای معیشتی تاریخ هفتاد و پنج‌ساله آن قرار دارند. پاکستان امسال در حوزه بدهی‌های خارجی، تورم، کاهش ارزش پول ملی، گرانی، کسری تراز تجاری و بحران‌های زیست‌محیطی رکوردهایی بی‌سابقه ثبت نمود. این در حالی است که این بحران اقتصادی هم خود ناگزیر بر بحران سیاسی دامن زده و هم از...

ادامه مطلب