مهدی میرزاده کوهشاهی
توسعۀ مکران؛ ضرورت‌های داخلی و اهمیت منطقه‌ای

توسعۀ مکران؛ ضرورت‌های داخلی و اهمیت منطقه‌ای

توسعه نامتوازن به‌مثابه یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی کشور پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی منفی در ابعاد محلی و ملی به دنبال داشته است. دسترسی شهروندان مناطق مختلف به امکانات، تسهیلات و خدمات یکسان و ضرورت پیشگیری از بسترهای ناملایمات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی- امنیتی به‌همراه ضرورت استفاده از توان‌های محیطی کشور در مناطق مختلف در راستای توسعه همه‌جانبه و متوازن ملی...

ادامه مطلب