ولکر پرتز
رقابت استراتژیک میان ایالات متحده و چین

رقابت استراتژیک میان ایالات متحده و چین

چشم انداز اروپایی

کتاب «رقابت استراتژیک میان ایالات متحده و چین» برگردان فارسی مجموعه‌ای از مقالات پژوهشی درباره رقابت رو به رشد میان دو دولت چین و آمریکا است. این کتاب از سوی بنیاد علم و سیاست، مربوط به موسسه آلمانی امور بین‌الملل و امنیت، در فوریه 2020 منتشر شده است. ویراستاران علمی این اثر «باربارا لیپرت» و «ولکر پرتز» هستند. کتاب حاوی مجموعه‎ای از پژوهش‌های موشکافانه است که در آن‌ها...

ادامه مطلب