کابک خبیری
استراتژی در جهان معاصر

استراتژی در جهان معاصر

مقدمه‌ای بر مطالعات استراتژیک

یادداشت ناشر تاریخ استراتژی و دانش مرتبط با آن نشان می‌دهد که استراتژی در آغاز با جنگ و مسائل نظامی آمیختگی فراوان داشته است ولی به مرور به جهت قابلیت و گسترش دانش آن و هم‌چنین تغییر روندها و روابط نظامی و غیرنظامی به عرصه‌های دیگر نیز رخنه نموده و هم‌اکنون دانش و فن استراتژی در حوزه‌های مختلف علوم خصوصاً سیاست، اقتصاد و امنیت نیز به کار گرفته می‌شود. استراتژی در عرصه نظامی عموماً...

ادامه مطلب