علی‌رضا ثمودی پیله‌رود
سیاست روسی اتحادیه اروپا

سیاست روسی اتحادیه اروپا

با انتخاب مجدد پوتین در 19 مارس 2018، دوره جدیدی از روابط روسیه و غرب، به‌ویژه اتحادیه اروپا آغاز شده است. همزمان با دوره چهارم ریاست‌جمهوری پوتین، روسیه پیغام‌های متضادی را درمورد روابط با اتحادیه اروپا و غرب ارسال می‌کند؛ ازیک‌سو، هیچ کار مثبتی برای حل‌وفصل ستیزه اوکراین انجام نمی‌دهد و همچنان اقدامات مخرب خود را در کشورهای غربی پی می‌گیرد و ازسوی‌دیگر، اولویت خود را...

ادامه مطلب