گروه مطالعاتی اقتصاد بین‌الملل
مدیر گروه
اشکان پیرزاده
اعضای گروه
کاظم آجورلو
امیر جعفرپور
محمد نصر اصفهانی
محمود لیالی
سید محمد موسوی