انقلاب انرژی
 انقلاب انرژی و تأثیر آن بر خاورمیانه

انقلاب انرژی و تأثیر آن بر خاورمیانه

بحث استقلال انرژی تبدیل به یک شعار جنگی و دوای واقعی بسیاری از دردهای آمریکا به‌خصوص در حوزه سیاست خارجی شده است. درحال‌حاضر، این شعار برای مواجهه با تهدیدات پیشِ روی آمریکا در حوزه دموکراسی، اختلال در نظم جهانی و مشکلات داخلی توصیه شده است؛ برای مثال الحاق کریمه به روسیه در جایی‌که آمریکا دارای محدودیت‌هایی برای عرضه گاز به متحدان اروپایی‌اش است، شاهدی بر نفوذ روسیه به‌واسطه...

ادامه مطلب