حقوق بین‌الملل
جنگ تجاری چین و آمریکا

یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل

جنگ تجاری چین و آمریکا

ادامه مطلب

یکجانبه‌گرایی آمریکا در دوره ترامپ

یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل

یکجانبه‌گرایی آمریکا در دوره ترامپ

ادامه مطلب

تغییرات اقلیمی

یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل

تغییرات اقلیمی

ادامه مطلب

یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل

برگزاری کنفرانس بین‌المللی

یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل

کنفرانس بین المللی «یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل» توسط مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران و دانشگاه علامه طباطبائی، دوشنبه (۲۹ مهرماه) از ساعت ۹ صبح در  دانشگاه علامه طباطبائی (ره) با حضور کارشناسان و اساتید داخلی و خارجی در حوزه‌های حقوق بین الملل و روابط بین الملل برگزار می شود.  محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در افتتاحیه این همایش...

ادامه مطلب