گزیده تحولات جهان 13چاپ نخست: فروردین ۱۳۸۲

شابک:-

قیمت: ۱۵۰۰ تومان

خرید

 
گزیده تحولات جهان 13
 
نظارت و تدوین: محمودرضا گلشن‌پژوه
انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران،‌گزیده تحولات
 
 
سرانجام پس از هفته‌ها انتظار و سردرگمی، ایالات‌متحده در بیست‌ و هشتمین روز از آخرین ماه سال ۱۳۸۱، روندی را که از سال ۱۹۹۰ آغاز کرده بود، تکمیل کرد و بدون توجه به مخالفت‌های بین‌المللی به عراق حمله نظامی نمود. هرچند پیش از این حمله گمانه‌زنی‌های بسیاری درخصوص اهداف آمریکا از حمله به عراق توسط کارشناسان و صاحبنظران عنوان می‌شد، اما حوادث روزهای جنگ و سیاست‌های اتخاذ شده از سوی ایالات‌متحده پس از پیروزی در عراق نشان از تحولی عمیق نه تنها در ساختارهای منطقه‌ای بلکه روابط بین‌المللی داشت. در هر حال نوع سیاست‌های اعلامی از سوی کشورهای جهان و عکس‌العمل آنان در قبال تحولات عراق، از مواردی هستند که در آینده فضای بسیاری را برای تحقیق و پژوهش پژوهشگران و محققان بازخواهند نمود. به همین دلیل در این شماره از کتاب گزیده تحولات جهان، تلاش بر آن بوده تا ضمن ارایه دیدگاه‌هایی حقوقی راجع به مشروعیت حمله آمریکا، تأثیر این حمله بر سطوح خرد و کلان ارتباطات موجود در مناطق خاورمیانه، خلیج‌فارس، آسیا و اروپا مورد بررسی قرارگیرد. هرچند مطمئناً گذشت زمان حقایقی بیشتر و به تبع آن ارایه تحلیل‌هایی واقعگراتر را امکان‌پذیر خواهد ساخت.