معرفی کتاب
قدرت‌های بزرگ و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا

قدرت‌های بزرگ و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا

    چاپ نخست: اردیبهشت 1397 شابک:   5 ـ 261 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 40000 تومان برای دانلود وارد سایت شوید قدرت‌های بزرگ و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا   مجموعه مقالات دومین کنفرانس امنیتی تهران: قدرت‌های بزرگ و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا   نظارت و اجرا: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی...

ادامه مطلب

سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ در قرن 21

سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ در قرن 21

    چاپ نخست: فروردین 1397 شابک:   ۸ ـ 25۷ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 36000 تومان برای دانلود وارد سایت شوید سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ در قرن 21    نظارت و اجرا: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشی تالیف: بهاره سازمند  کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید:...

ادامه مطلب

مخاطرات زیست محیطی و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا

مخاطرات زیست محیطی و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا

پیشگفتار ناشر امروزه کنفرانس‌های امنیتی نظیر مونیخ، مسکو، منامه، هرتزلیا، استانبول، استکهلم، شانگریلا، و مجمع جهانی هند محل تلاقی تحلیل‌های علمی و تئوریک با یافته‌های میدانی و واقعیت‌های صحنه‌ عمل است. از مهم‌ترین کارکردهای این کنفرانس‌ها جلب توجه افکار عمومی و سازمان‌های بین‌المللی به چالش‌های امنیتی در نقاط مختلف جهان؛ تشریک اراده‌ دسته‌جمعی در...

ادامه مطلب

 ایران در آینه سیاست خارجی چین

ایران در آینه سیاست خارجی چین

پیشگفتار نگارش کتاب حاضر با این هدف صورت گرفته است که الگویی برای تبیین سیاست خارجی چین و تطبیق آن با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند و یا آنکه دست‌کم گام کوچکی باشد به‌سوی تبیین نظری روابط ایران و چین؛ به‌گونه‌ای که بتواند از پیچیدگی‌ها و ابهامات دراین‌زمینه بکاهد و همچون منشوری باشد که ازطریق آن درک و نگاه بهتری درمورد سیاست خارجی ایران و چین امکان‌پذیر شود. یکی از...

ادامه مطلب

 تمدن‌ها و نظم جهانی

تمدن‌ها و نظم جهانی

  چاپ نخست: فروردین 1396 شابک:   5 ـ 245 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 20000 تومان خرید   تمدن‌ها و نظم جهانی   نویسندگان: فرد دالمیر، عارف کایاپینر، و اسماعیل یایلچین   مترجمان: دکتر عبدالمجید سیفی و شهرزاد مفتوحانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: EFE0041 قلم‌فرسایی‌های نظری و هم مباحث تجربی و حتی هنجاری در ادبیات روابط...

ادامه مطلب

 قدرت‌های بزرگ و ژئوپلیتیک

قدرت‌های بزرگ و ژئوپلیتیک

  چاپ نخست: اردیبهشت 1396 شابک:   3 ـ 249 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 25000 تومان خرید   قدرت‌های بزرگ و ژئوپلیتیک   تدوین و گردآوری: آحارون کلای‌مان   مترجم: مهناز محمدی‌زادگانانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 819733C قدرت کلیدی‌ترین مفهوم در ادبیات روابط بین‌الملل به شمار می‌آید، چراکه از یک سو...

ادامه مطلب

 بحران سوریه و بازیگران منطقه‌ای

بحران سوریه و بازیگران منطقه‌ای

  چاپ نخست: اردیبهشت 1396 شابک:   9 ـ 247 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 20000 تومان خرید   بحران سوریه و بازیگران منطقه‌ای   مؤلف: سیدعلی نجات  انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: FF2928F منطقة غرب آسیا، که بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون از پُرتنش‌ترین و رخنه‌پذیر‌ترین مناطق در سیاست بین‌الملل بوده است، به‌دلیل...

ادامه مطلب

 محور چین ـ پاکستان؛ ژئوپلیتیک نوین آسیا

محور چین ـ پاکستان؛ ژئوپلیتیک نوین آسیا

  چاپ نخست: فروردین 1396 شابک:   9 ـ 250 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 25000 تومان خرید   محور چین ـ پاکستان؛ ژئوپلیتیک نوین آسیا   نویسنده: اندرو اسمال مترجم: محمدحسین دهقانیاننظارت و اجرا: نظارت و اجرا: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشی کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 9066C68   چین و پاکستان همیشه متحدان...

ادامه مطلب

 جامعه، سیاست و اقتصاد در چین امروز

جامعه، سیاست و اقتصاد در چین امروز

  چاپ نخست: فروردین 1396 شابک:   4 ـ 242 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 12000 تومان خرید   جامعه، سیاست و اقتصاد در چین امروز   گردآوری و تدوین: ابوالفضل علمائی‌فر  انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: E438BD7 «پررنگ شدن نقش و تأثیرگذاری چین در عرصۀ نظام بین‌الملل و برآمدن آن در قامت یک قدرت نوظهور و پیشرفت شگرف اقتصادی این...

ادامه مطلب

 تحلیل گفتمانی اسلام‌های سیاسی در افغانستان

تحلیل گفتمانی اسلام‌های سیاسی در افغانستان

  چاپ نخست: فروردین 1396 شابک:   8 ـ 244 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 20000 تومان خرید   تحلیل گفتمانی اسلام‌های سیاسی در افغانستان   تألیف: امان‌الله شفایی انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: FD169A9 «اسلام سیاسی» مانند بسیاری از مقوله‌های سیاسی و اجتماعی معنا و مفهومی ثابت و مورد وفاقی ندارد که سبب اصلی آن را...

ادامه مطلب

نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا (جلد سوم)

نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا (جلد سوم)

      چاپ نخست: اردیبهشت 1396 شابک 6 ـ 248 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 40000 تومان خرید   مجموعه مقالات اولین کنفرانس امنیتی تهران:نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا (جلد سوم)  نظارت و اجرا: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشیبه اهتمام: دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی و بهزاد احمدی لفورکیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید:...

ادامه مطلب

 فرصت‌ها و چالش‌های پسابرجام

فرصت‌ها و چالش‌های پسابرجام

  چاپ نخست: اردیبهشت 1396 شابک:   2ـ 246 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 35000 تومان خرید   فرصت‌ها و چالش‌های پسابرجام   تألیف: مصطفی دلاورپوراقدمانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 6223FE6 به دلیل فشارهای ایالات متحده آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی آنها برای تغییر سیاست‌های منطقه‌ای و...

ادامه مطلب

 دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

  چاپ نخست: فروردین ماه 1396 شابک:   1 ـ 243 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 17000 تومان خرید   دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران   تألیف: دکتر جهان‌بخش ایزدیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 356766F کتاب دیپلماسی و سیاست خارجیِ جمهوری اسلامی ایران محصول چندین نگارش مجزا و مستقل در باب دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران است که در...

ادامه مطلب

 راه ابریشم جدید؛ یک کمربند، یک جاده؛  نظریۀ چینی برای رهایی از محدودیت‌های استراتژیکی

راه ابریشم جدید؛ یک کمربند، یک جاده؛ نظریۀ چینی برای رهایی از محدودیت‌های استراتژیکی

چاپ نخست: اسفند 1395 شابک:   7 ـ 241 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 9000 تومان خرید   راه ابریشم جدید؛ یک کمربند، یک جاده؛ نظریۀ چینی برای رهایی از محدودیت‌های استراتژیکی   مؤلفان: عباس ملکی و مجید رئوفی انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 15E1031انسان در جریان تحول اجتماعی از تجارت سود جسته است. بستر بازرگانی میان قبایل، اقوام و ملت‌ها، جاده بوده...

ادامه مطلب

 بالکان غربی یا یوگسلاوی سابق از گذشته‌ای تلخ تا آینده‌ای روشن

بالکان غربی یا یوگسلاوی سابق از گذشته‌ای تلخ تا آینده‌ای روشن

چاپ نخست: فروردین ماه 1396 شابک:   4 ـ 239 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 19000 تومان خرید   بالکان غربی یا یوگسلاوی سابقاز گذشته‌ای تلخ تا آینده‌ای روشن   تألیف: حسن عسگریانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: C86DE96جمهوری سوسیالیستی فدراتیو یوگسلاوی سابق  در ادامۀ اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق، در دهۀ آخر قرن بیستم...

ادامه مطلب

بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (43)

بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (43)

    چاپ نخست: اسفند ماه 1395 شابک: - قیمت: 9000 تومان خرید   بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (43)   اجرا: مؤسسة فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشی نظارت: دکتر محمودرضا گلشن‌پژوهگردآوری و تدوین: مرضیه عزیزیان کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: FFDF0D3     طی دوره تحت پوشش این بولتن، در بخش اظهارات کمیسر عالی حقوق بشر...

ادامه مطلب

بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (42)

بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (42)

    چاپ نخست: بهمن ماه 1395 شابک: قیمت: 7000 تومان خرید   بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (42)   اجرا: مؤسسة فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشی نظارت: دکتر محمودرضا گلشن‌پژوهگردآوری و تدوین: مرضیه عزیزیان کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: C105164     طی دوره تحت پوشش این بولتن، در بخش اظهارات مقامات و کارشناسان سازمان...

ادامه مطلب

نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا (جلد دوم)

نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا (جلد دوم)

      چاپ نخست: آذز ماه 1395 شابک: 0-240-526-964-978 قیمت: 30000 تومان خرید   مجموعه مقالات اولین کنفرانس امنیتی تهران:نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا (جلد دوم)  نظارت و اجرا: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشیبه اهتمام: دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی و بهزاد احمدی لفورکیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 5D1672     سخن علمی...

ادامه مطلب

نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا

نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا

      چاپ نخست: آذز ماه 1395 شابک: 7 ـ 238 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 30000 تومان خرید   مقالات اولین کنفرانس امنیتی تهران:نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا  نظارت و اجرا: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشیبه اهتمام: دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی و بهزاد احمدی لفورکیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 307AECC     ادراک...

ادامه مطلب

نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا (جلد اول)

نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا (جلد اول)

      چاپ نخست: آذز ماه 1395 شابک: 0 ـ 237 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 20000 تومان خرید   مجموعه مقالات اولین کنفرانس امنیتی تهران:نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا (جلد اول)  نظارت و اجرا: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشیبه اهتمام: دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی و بهزاد احمدی لفورکیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید:...

ادامه مطلب


1
2
3
...
11
12
13