معرفی کتاب
استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن 21

استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن 21

  چاپ پنجم: فروردین 1397 شابک: 978-964-93404-3-2 قیمت: 37000 تومان برای دانلود وارد سایت شوید استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن 21 ...

ادامه مطلب

دیپلماسی آمریکا در قرن 2

دیپلماسی آمریکا در قرن 2

  چاپ نخست: اردیبهشت 1397 شابک: 8-260-526-964-978 قیمت: 47000 تومان برای دانلود وارد سایت شوید دیپلماسی آمریکا در قرن 21 ...

ادامه مطلب

ایران در هندسه سیاست خارجی روسیه

ایران در هندسه سیاست خارجی روسیه

  چاپ نخست: اسفند 1396 شابک: 978-964-526-255-4 قیمت: 36000 تومان برای دانلود وارد سایت شوید ایران در هندسه سیاست خارجی روسیه نظارت و...

ادامه مطلب

کالبدشکافی داعش از ظهور تا افول

کالبدشکافی داعش از ظهور تا افول

  چاپ نخست: اسفند 1396 شابک: 978-964-526-251-6 قیمت: 33000 تومان برای دانلود وارد سایت شوید کالبدشکافی داعش از ظهور تا افول نظارت و اجرا: مؤسسة فرهنگی...

ادامه مطلب

چشم انداز عربستان سعودی در 2030: فراز یا فرود؟

چشم انداز عربستان سعودی در 2030: فراز یا فرود؟

چاپ نخست: اردیبهشت 1397 شابک: 2-259-526-964-978 قیمت: 25000 تومان برای دانلود وارد سایت شوید چشم انداز عربستان سعودی در 2030: فراز یا فرود؟ نظارت و اجرا:...

ادامه مطلب

خاورمیانه پس از قیام های عربی

خاورمیانه پس از قیام های عربی

  چاپ نخست: اردیبهشت 1397 شابک: 8-260-526-964-978 قیمت: 47000 تومان برای دانلود وارد سایت شوید خاورمیانه پس از قیام های عربی نظارت و اجرا:...

ادامه مطلب

توسعه اقتصادی و امنیت منطقه ای در غرب آسیا

توسعه اقتصادی و امنیت منطقه ای در غرب آسیا

  چاپ نخست: تیرماه 1397 شابک: 9-263-526-964-978 قیمت: 30000 تومان برای دانلود وارد سایت شوید توسعه اقتصادی و امنیت منطقه ای در غرب آسیا   مجموعه...

ادامه مطلب

قدرت‌های بزرگ و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا

قدرت‌های بزرگ و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا

    چاپ نخست: اردیبهشت 1397 شابک:   5 ـ 261 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 40000 تومان برای دانلود وارد سایت شوید قدرت‌های بزرگ و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا   مجموعه مقالات دومین کنفرانس امنیتی تهران: قدرت‌های بزرگ و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا   نظارت و اجرا: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی...

ادامه مطلب

سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ در قرن 21

سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ در قرن 21

    چاپ نخست: فروردین 1397 شابک:   ۸ ـ 25۷ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 36000 تومان برای دانلود وارد سایت شوید سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ در قرن 21    نظارت و اجرا: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشی تالیف: بهاره سازمند  کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید:...

ادامه مطلب

مخاطرات زیست محیطی و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا

مخاطرات زیست محیطی و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا

پیشگفتار ناشر امروزه کنفرانس‌های امنیتی نظیر مونیخ، مسکو، منامه، هرتزلیا، استانبول، استکهلم، شانگریلا، و مجمع جهانی هند محل تلاقی تحلیل‌های علمی و تئوریک با یافته‌های میدانی و واقعیت‌های صحنه‌ عمل است. از مهم‌ترین کارکردهای این کنفرانس‌ها جلب توجه افکار عمومی و سازمان‌های بین‌المللی به چالش‌های امنیتی در نقاط مختلف جهان؛ تشریک اراده‌ دسته‌جمعی در...

ادامه مطلب

 ایران در آینه سیاست خارجی چین

ایران در آینه سیاست خارجی چین

پیشگفتار نگارش کتاب حاضر با این هدف صورت گرفته است که الگویی برای تبیین سیاست خارجی چین و تطبیق آن با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند و یا آنکه دست‌کم گام کوچکی باشد به‌سوی تبیین نظری روابط ایران و چین؛ به‌گونه‌ای که بتواند از پیچیدگی‌ها و ابهامات دراین‌زمینه بکاهد و همچون منشوری باشد که ازطریق آن درک و نگاه بهتری درمورد سیاست خارجی ایران و چین امکان‌پذیر شود. یکی از...

ادامه مطلب

چکیده مقالات دومین کنفرانس امنیتی تهران

چکیده مقالات دومین کنفرانس امنیتی تهران

    چاپ نخست: دی 1396 شابک:   3 ـ 252 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 50000 تومان برای دانلود وارد سایت شوید چالش ها و روند های نو ظهور     مقالات دومین کنفرانس امنیتی تهران: امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا؛ چالش‌ها و روندهای نوظهور  نظارت و اجرا: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ...

ادامه مطلب

 تمدن‌ها و نظم جهانی

تمدن‌ها و نظم جهانی

  چاپ نخست: فروردین 1396 شابک:   5 ـ 245 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 20000 تومان خرید   تمدن‌ها و نظم جهانی   نویسندگان: فرد دالمیر، عارف کایاپینر، و اسماعیل یایلچین   مترجمان: دکتر عبدالمجید سیفی و شهرزاد مفتوحانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: EFE0041 قلم‌فرسایی‌های نظری و هم مباحث تجربی و حتی هنجاری در ادبیات روابط...

ادامه مطلب

 قدرت‌های بزرگ و ژئوپلیتیک

قدرت‌های بزرگ و ژئوپلیتیک

  چاپ نخست: اردیبهشت 1396 شابک:   3 ـ 249 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 25000 تومان خرید   قدرت‌های بزرگ و ژئوپلیتیک   تدوین و گردآوری: آحارون کلای‌مان   مترجم: مهناز محمدی‌زادگانانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 819733C قدرت کلیدی‌ترین مفهوم در ادبیات روابط بین‌الملل به شمار می‌آید، چراکه از یک سو...

ادامه مطلب

 بحران سوریه و بازیگران منطقه‌ای

بحران سوریه و بازیگران منطقه‌ای

  چاپ نخست: اردیبهشت 1396 شابک:   9 ـ 247 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 20000 تومان خرید   بحران سوریه و بازیگران منطقه‌ای   مؤلف: سیدعلی نجات  انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: FF2928F منطقة غرب آسیا، که بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون از پُرتنش‌ترین و رخنه‌پذیر‌ترین مناطق در سیاست بین‌الملل بوده است، به‌دلیل...

ادامه مطلب

 محور چین ـ پاکستان؛ ژئوپلیتیک نوین آسیا

محور چین ـ پاکستان؛ ژئوپلیتیک نوین آسیا

  چاپ نخست: فروردین 1396 شابک:   9 ـ 250 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 25000 تومان خرید   محور چین ـ پاکستان؛ ژئوپلیتیک نوین آسیا   نویسنده: اندرو اسمال مترجم: محمدحسین دهقانیاننظارت و اجرا: نظارت و اجرا: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشی کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 9066C68   چین و پاکستان همیشه متحدان...

ادامه مطلب

 جامعه، سیاست و اقتصاد در چین امروز

جامعه، سیاست و اقتصاد در چین امروز

  چاپ نخست: فروردین 1396 شابک:   4 ـ 242 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 12000 تومان خرید   جامعه، سیاست و اقتصاد در چین امروز   گردآوری و تدوین: ابوالفضل علمائی‌فر  انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: E438BD7 «پررنگ شدن نقش و تأثیرگذاری چین در عرصۀ نظام بین‌الملل و برآمدن آن در قامت یک قدرت نوظهور و پیشرفت شگرف اقتصادی این...

ادامه مطلب

 تحلیل گفتمانی اسلام‌های سیاسی در افغانستان

تحلیل گفتمانی اسلام‌های سیاسی در افغانستان

  چاپ نخست: فروردین 1396 شابک:   8 ـ 244 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 20000 تومان خرید   تحلیل گفتمانی اسلام‌های سیاسی در افغانستان   تألیف: امان‌الله شفایی انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: FD169A9 «اسلام سیاسی» مانند بسیاری از مقوله‌های سیاسی و اجتماعی معنا و مفهومی ثابت و مورد وفاقی ندارد که سبب اصلی آن را...

ادامه مطلب

نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا (جلد سوم)

نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا (جلد سوم)

      چاپ نخست: اردیبهشت 1396 شابک 6 ـ 248 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 40000 تومان خرید   مجموعه مقالات اولین کنفرانس امنیتی تهران:نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا (جلد سوم)  نظارت و اجرا: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشیبه اهتمام: دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی و بهزاد احمدی لفورکیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید:...

ادامه مطلب

 فرصت‌ها و چالش‌های پسابرجام

فرصت‌ها و چالش‌های پسابرجام

  چاپ نخست: اردیبهشت 1396 شابک:   2ـ 246 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 35000 تومان خرید   فرصت‌ها و چالش‌های پسابرجام   تألیف: مصطفی دلاورپوراقدمانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 6223FE6 به دلیل فشارهای ایالات متحده آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی آنها برای تغییر سیاست‌های منطقه‌ای و...

ادامه مطلب


1
2
3
...
12
13
14