گزیده تحولات جهان 12چاپ نخست: اسفند 1381

شابک:-

قیمت: ۱۵۰۰ تومان

خرید

 
گزیده تحولات جهان 12
 
 
نظارت و تدوین: محمودرضا گلشن‌پژوه
انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، گزیده تحولات
 
 
در ماه بهمن و اسفند نیز حمله آمریکا به عراق، تخمین خسارت‌های احتمالی، تلاش جهت یافتن راه‌حل‌های جایگزین، بررسی تأثیرات جنگ بر اوضاع کلی منطقه و جهان و بسیاری مطالب دیگر مرتبط با این موضوع، فضای رسانه‌های خبری را انباشته بود. امیدهای به‌وجود آمده پس از ارایه گزارش چهاردهم فوریه هانس بلیکس به شورای امنیت، با اقدامات و مواضع دولت‌مردان ایالات متحده به سردی گرایید و باز هم شعله احتمال وقوع جنگ افروخته‌تر گشت. با این حال در همین منطقه، اما در نقطه‌ای دیگر همانند نیم‌قرن گذشته دور از چشمان دوخته شده به عراق، اسرائیلیان و فلسطینیان هم‌چنان به مبارزه علیه یکدیگر ادامه می‌دادند ـ گرچه فرصت‌طلبی اسرائیل از این عدم توجه افکار عمومی، فلسطینیان مظلوم بیشتری را آواره کرد و به خاک و خون کشید ـ . در هر حال غالب رایزنی‌ها و رفت‌وآمدهای دیپلماتیک در ماه گذشته، اگر مختص به موضوع عراق نبود، حداقل اشاره‌ای ویژه به آن را در خود نهان داشت و به سادگی می‌شد بوی جنگ و درگیری را ـ خصوصاً با حضور ۲۳۰ هزار نظامی آمریکایی در منطقه ـ استشمام کرد. هر چند بسیاری از تحلیل‌گران هنوز نیز معتقدند مخالف آلمان، فرانسه، روسیه و بسیاری دیگر از دولت‌ها به همراه افکار عمومی جهانی مخالف جنگ، آمریکا را وادار به اتخاذ راه‌حلی صلح‌آمیزتر برای خلع‌سلاح عراق خواهد کرد. در هر حال کتاب گزیده تحولات جهان کوشیده است در حد مقدور نیم‌نگاهی به تحولات و رویدادهای مهم در عرصه بین‌الملل طی ماه بهمن و اوایل اسفند داشته و در این مسیر، خوانندگان خود را از آخرین تحلیل‌ها و نظرات کارشناسی پیرامون رویدادهای مذکور، مطلع سازد.