ایران و اتحادیه اروپا: تجارب و چشم‌اندازها (جلد ۲)چاپ نخست: آذر ماه ۱۳۹۱

شابک:۴ ـ ۱۸۵ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان
 
 ایران و اتحادیه اروپا: تجارب و چشم‌اندازها (جلد ۲)
 
نظارت و تدوین: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
 انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، ‌کتاب تخصصی

کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 9D87893
 
 کتاب پیشِ رو مجموعه‌ای است از چهل مقاله منتخب از 150 مقاله‌ای که در «همایش ملی روابط ایران و اروپا، تجارب پیشین؛ چشم‌انداز فرارو» ارائه شده است. این همایش در آبان ماه 1390 در دفتر مطالعات وزارت خارجه و با مشارکت گسترده کارشناسان و علاقه‌مندان برگزار گردید و ماحصل آن در دو جلد پیشِ روی خوانندگان قرار گرفته است. 
جلد اول کتاب شامل چهار فصل می‌شود. در فصل اول با نام «نقش و جایگاه اقتصاد و انرژی در روابط جمهوری اسلامی ایران و اروپا» شاهد شش مقاله هستیم که موضوعاتی چون نقش متغیر انرژی در روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا، سیاست‌های انرژی اتحادیه اروپایی، نقش روسیه در بازار انرژی اتحادیه اروپا، نقش مبادلات تجاری و همکاری‌های اقتصادی در روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپایی، دلایل و اهداف اتحادیه اروپایی در ایجاد خط لوله گاز نابوکو، و جایگاه ایران در تأمین امنیت عرضه انرژی اتحادیه اروپا را مورد بررسی قرار می‌دهند. در فصل دوم با نام «نقش تروریسم و مواد مخدر در روابط جمهوری اسلامی ایران و اروپا» به جایگاه مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی در محاسبات امنیتی اتحادیه اروپا، نقش تروریسـم در روابط جمهوری اسلامی ایـران و اتحادیـه اروپا، و نقش متغیر مواد مخدر در روابط دوجانبه پرداخته شده است. فصل سوم با نام «نقش برنامه هسته‌ای و حقوق بشر در روابط جمهوری اسلامی ایران و اروپا» نگاهی دارد به نقش اتحادیه اروپا در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، رویکرد اتحادیه اروپا در قبال پرونده مذکور، تأثیر متغیر حقوق بشر در روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا و در نهایت نقش متغیر هسته‌ای در این روابط. پایان‌بخش فصول این جلد، فصل چهارم با نام «خیزش‌های مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا؛ ایران و اروپا» است که موضوع تأثیرگذاری خیزش‌های اخیر در منطقه مذکور بر روابط ایران با اتحادیه اروپا را مورد بررسی قرار داده است. 
در جلد دوم کتاب که در سه فصل تهیه و ارائه گردیده، مباحثی چون نقش بازیگران اروپایی و غیراروپایی در روابط و همچنین راهکارهای گسترش روابط میان جمهوری اسلامی ایران و اروپا از سوی پژوهشگران و کارشناسان حوزه سیاست خارجی کشورمان مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس در فصل پنجم با نام «نقش و جایگاه بازیگران اروپایی در روابط جمهوری اسلامی ایران و اروپا» شاهد مقالاتی همچون محور آمریکا و انگلستان و اثرات آن بر سیاست اتحادیه اروپایی نسبت به جمهوری اسلامی ایران، سیر تحول در روابط جمهوری اسلامی ایران و آلمان، نقش روایت‌های تاریخی در روابط ایران و اروپا، و بررسی تحولات روابط ایران و فرانسه پس از انقلاب هستیم. فصل ششم تحت عنوان «نقش و جایگاه بازیگران غیراروپایی در روابط جمهوری اسلامی ایران و اروپا» مقالاتی نظیر جایگاه آمریکا، روسیه، ترکیه و رژیم صهیونیستی در روابط جمهوری اسلامی ایران و اروپا، و همچنین فرصت‌ها و چالش‌های تعامل این دو بازیگر در منطقه قفقاز را در خود جای داده است. فصل پایانی این جلد نیز با نام «آسیب‌شناسی و راهکارهای گسترش روابط جمهوری اسلامی ایران و اروپا» به تحلیل و بررسی موضوعاتی چون دیپلماسی عمومی اتحادیه اروپا درقبال جمهوری اسلامی ایران، و نگرش آسیب‌شناسانه به روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیة اروپا می‌پردازد.
آنچه در این دو جلد کتاب آمده طیف وسیعی از مسائل و ابعاد روابط ایران و اتحادیة اروپا و کشورهای عضو آن را دربر می‌گیرد، و تلاش شده تا به مهم‌ترین این مسائل پرداخته شود. بدیهی است دیدگاه‌های مطرح در مقالات، آرا و عقاید کارشناسانة نویسندگان ‌آنهاست و الزاماً دیدگاه مؤسسة مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران به‌حساب نمی‌آید. 
این دو جلد کتاب نخستین تجربه همکاری مشترک بین مؤسسة ابرار معاصر تهران و دفتر مطالعات وزارت امور خارجه است. مؤسسه ابرار معاصر تهران با انتشار کتاب‌های منطقه‌ای ازجمله کتاب اروپا نزدیک به یک دهه است که در این عرصه فعال است و تحولات مربوطه را رصد و تحلیل می‌کند. دفتر مطالعات نیز با سابقه‌ای طولانی از مؤسسات پیشرو در این حوزه و تولیدکننده ادبیات در ارتباط با آن می‌باشد. امید می‌رود که این تجربه سرآغازی باشد برای همکاری‌های هرچه بیشتر در دیگر حوزه‌های پژوهشی. در پایان خاطرنشان می‌شود که مؤسسة ابرار معاصر تهران پذیرای نقطه‌نظرات و انتقادات کارشناسان و اساتید عرصة مطالعات اروپاست و امیدوار است که کتاب پیشِ رو به پیشبرد مباحث در این ‌زمینه یاری رساند.