علی جعفری، پژوهشگر مسائل اروپا
مواضع و چالش‌های اتحادیه اروپا در جریان استقلال فلسطین

مواضع و چالش‌های اتحادیه اروپا در جریان استقلال فلسطین

مواضع و چالش‌های اتحادیه اروپا در جریان استقلال فلسطین علی جعفری، پژوهشگر مسائل اروپا   چهارشنبه 23 آذر 1390   موضع اتحادیه اروپا در قبال استقلال فلسطین چیست و چه چالش یا چالش‌هایی پیش روی اتحادیه قرار دارد؟از زمان مطرح شدن استقلال فلسطین و شناسایی این کشور در سازمان ملل متحد رویکردهای متفاوتی از سوی کشورهای دنیا مشاهده شده است. در این رابطه برخی موافق، عده‌ای مخالف و موضع تعداد...

ادامه مطلب