مخاطرات اقتصاد سیاسی بین‌الملل
اولویت های ترجمه موسسه ابرار معاصر در سال 1403

اولویت های ترجمه موسسه ابرار معاصر در سال 1403

هر ساله موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران بیش از 100 پیشنهاد چاپ ترجمه کتاب در حوزه روابط بین‌الملل، مطالعات منطقه‌ای، سیاست خارجی و مطالعات امنیتی دریافت می‌کند. در بین آثار پیشنهادی، تنها 2 تا 3 عنوان برای ارزیابی ترجمه و قرار گرفتن در مسیر انتشار انتخاب می‌شود. یکی از اساسی‌ترین متغیرهای این مساله، اولویت‌های متفاوت موسسه با کتب ترجمه شده ارسالی از سوی مترجمان علاقمند...

ادامه مطلب