فروشگاه
 رهبری و قدرت هوشمند

رهبری و قدرت هوشمند

کتاب حاضر تدوینی است حرفه ای از راه کارهای مدیریتی، الزامات ضروری برای رهبری، جملات الهام بخش و موثر، نقد رهبران و رؤسای جمهور کشورها خصوصاً ایالات متحده و درنهایت تلاش برای بیرون آوردن این نظریه که «ترکیب متناسب ویژگی های قدرت نرم و سخت در یک رهبر، می تواند از او فردی با توانمندی استثنایی اقتدار هوشمند بسازد».

مشاهده

چشم‌انداز عربستان سعودی در 2030؛ فراز یا فرود؟

چشم‌انداز عربستان سعودی در 2030؛ فراز یا فرود؟

کتاب حاضر به‌عنوان یکی از اولین پژوهش‌های علمی در مورد سند راهبردی چشم‌انداز ۲۰۳۰ سعی کرده با نگاهی جامع به ابعاد مختلف آن، تأثیرات احتمالی بر داخل و خارج عربستان سعودی را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. گفتنی است یکی از نکات متمایز این کتاب با دیگر کتاب‌های حوزه مطالعات منطقه‌ای، تمرکز بر یکی از مهم‌ترین اسناد راهبردی کشور عربستان سعودی در دهه اخیر است که با توجه به حجم تغییرات و همچنین...

مشاهده

ایران در هندسه سیاست خارجی روسیه

ایران در هندسه سیاست خارجی روسیه

در فصل اول این کتاب، با واکاوی مناظرات هویتی غالب در روسیه، نحوه تحول «نگاه به ایران» در تجویزات سیاسی این قالب‌های هویتی واکاوی شده است. پس‌ازآن، در فصل دوم، اسناد راهبردی سیاست خارجی روسیه تحلیل شده است. در فصل سوم، موضوع ایران در مراکز علمی و اندیشکده های مهم سیاست خارجی روسیه بررسی شده است و در فصل پایانی، تأثیر متغیرهای ثالث در شکل‌دهی به سیاست خارجی روسیه در قبال ایران موردتوجه...

مشاهده

 ایران در آینه سیاست خارجی چین

ایران در آینه سیاست خارجی چین

نگارش کتاب حاضر با این هدف صورت گرفته است که الگویی برای تبیین سیاست خارجی چین و تطبیق آن با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند و یا آنکه دست‌کم گام کوچکی باشد به‌سوی تبیین نظری روابط ایران و چین؛ به‌گونه‌ای که بتواند از پیچیدگی‌ها و ابهامات دراین‌زمینه بکاهد و همچون منشوری باشد که ازطریق آن درک و نگاه بهتری درمورد سیاست خارجی ایران و چین امکان‌پذیر شود. یکی از مهم‌ترین...

مشاهده