زهرا زمردی

 

نقش سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست خارجی قطر

نقش سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست خارجی قطر

دهه 1970 با خروج بریتانیا از منطقه خلیج‌فارس دولت کوچک قطر به استقلال رسید. در دوران پسااستقلال برحسب شرایط داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، شیخ خلیفه بن حمد سیاست خارجی منفعلانه و دنباله‌رو از دیگر دولت‌های حاشیه خلیج‌فارس به‌ویژه عربستان سعودی را اتخاذ کرد. به‌تبعِ سیاست خارجی منفعلانه خلیفه بن حمد در طول دهه‌های 1970 و 1980، دستگاه اطلاعاتی قطر نیز عملکردی منفعلانه،...

ادامه مطلب