سعید محمدی کاوند
دلارزدایی: فرصت‌ها و تنگناها

دلارزدایی: فرصت‌ها و تنگناها

دلارزدایی:  فرصت‌ها و تنگناها   سعید محمدی کاوند طاهره مقری مؤذن   عبور از دلار که سیطره آن سایه سنگینی بر اقتصاد کشورهای مخالف آمریکا انداخته است، امروز برای ایران، روسیه، چین و بسیاری دیگر از کشورها به الزامی انکارناپذیر تبدیل شده است. بااین‌حال، زمانی این مهم به یک واقعیت بیرونی در جامعه بین‌المللی تبدیل می‌شود که بتواند کشورهای بیشتری را به خود جلب کند. همین شرط، اهمیت حضور...

ادامه مطلب