فریده صفری
کتاب سفید

کتاب سفید

سیاست امنیتی و آینده ارتش آلمان

کتاب سفید (2016) از سوی ارتش آلمان به‌عنوان بیانیه راهبردی و سیاست‌گذارانه در حوزه امنیت ملی و بین‌المللی این کشور تهیه شده است. در این کتاب پیشنهادهایی برای تغییرات سیاست و راهبرد آلمان در حوزه‌ امنیت ملی و بین‌المللی ارائه می‌شود. به‌عبارتی‌دیگر، این کتاب شواهد قانع‌کننده و واقعی از منظر نخبگان فکری و علمی آلمان درباره تهدیدات و روندها و فرایندهای تأثیرگذار بر آن ارائه می‌کند. دولت...

ادامه مطلب