معرفی کتاب
 کتاب اروپا (۱۲) (ویژه احزاب و جریان‌های اروپایی)

کتاب اروپا (۱۲) (ویژه احزاب و جریان‌های اروپایی)

چاپ نخست: فروردین ماه ۱۳۹۲ شابک:۳ ـ ۱۹۵ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۸۵۰۰ تومان خرید    کتاب اروپا (۱۲) (ویژه احزاب و جریان‌های اروپایی)   گردآوری و تدوین: بهزاد احمدیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب منطقه‌ایکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 1EEE42E    احزاب سیاسی از نیمه دوم سده نوزدهم در فضای سیاسی کشورهای اروپا پدیدار شده و قطب‌بندی حزبی را به یکی از...

ادامه مطلب

 امنیت و جنگ سایبری(۳) (ویژة سیاست‌ها و راهبردها)

امنیت و جنگ سایبری(۳) (ویژة سیاست‌ها و راهبردها)

چاپ نخست: فروردین ماه ۱۳۹۲ شابک:6 ـ 194 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۲۵۰۰ تومان خرید    امنیت و جنگ سایبری(۳) (ویژة سیاست‌ها و راهبردها)   نظارت و تدوین: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهرانانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصی کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 29F3D88       فضای سایبر به‌عنوان زیرساخت جهانی ارتباطات و اطلاعات...

ادامه مطلب

 امنیت و جنگ سایبری(۲) (ویژة سلاح‌ها، جنگجویان، و حملات سایبری)

امنیت و جنگ سایبری(۲) (ویژة سلاح‌ها، جنگجویان، و حملات سایبری)

چاپ نخست: بهمن ماه ۱۳۹۱ شابک:۲ـ ۱۸۹ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۴۵۰۰ تومان خرید   امنیت و جنگ سایبری(۲) (ویژة سلاح‌ها، جنگجویان، و حملات سایبری)   نظارت و تدوین: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهرانانتشارات موسسه ابرار مهاصر تهران، کتاب تخصصی کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید:  E0AA68E     فضای سایبر به‌عنوان زیرساخت جهانی ارتباطات و...

ادامه مطلب

 کتاب آسیا (۸) (ویژه روابط ایران و هند)

کتاب آسیا (۸) (ویژه روابط ایران و هند)

چاپ نخست: فروردین ماه ۱۳۹۲ شابک:۰ ـ ۱۹۶ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان خرید   کتاب آسیا (۸) (ویژه روابط ایران و هند)   گردآوری و تدوین: حسین عسگریانانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب منطقه‌ایکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 619D2F14     شرایط امروز نظام بین‌‏الملل به‌گونه‏‌ای است که توسعه و بقای کشورهای واقع در هر منطقه، به میزان همکاری،...

ادامه مطلب

 کتاب خاورمیانه (۹) (ویژه مسائل داخلی عربستان)

کتاب خاورمیانه (۹) (ویژه مسائل داخلی عربستان)

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۹۱ شابک:۹ ـ ۱۹۳ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان خرید   کتاب خاورمیانه (۹) (ویژه مسائل داخلی عربستان)   گردآوری و تدوین: حمیدرضا کمالیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب منطقه‌ایکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 9BA5A9A     اهمیت ژئوپولیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی منطقه خاورمیانه به‌ویژه حوزه خلیج فارس بر کسی پوشیده نیست....

ادامه مطلب

 انقلاب در کشورهای عربی: واکاوی ریشه‌ها و عوامل

انقلاب در کشورهای عربی: واکاوی ریشه‌ها و عوامل

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۹۱ شابک:۸ ـ ۱۹۰ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۴۵۰۰ تومان خرید   انقلاب در کشورهای عربی: واکاوی ریشه‌ها و عوامل   تألیف و گردآوری: بهجت قُرَنیمترجم: الهام شوشتری‌زادهانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: EBE2833   این کتاب زادة آرزوی شکل دادن به یک ضد‌استدلال  در برابر «جدا‌انگاری  اعراب»...

ادامه مطلب

 ایران و اتحادیه اروپا: تجارب و چشم‌اندازها (جلد ۱)

ایران و اتحادیه اروپا: تجارب و چشم‌اندازها (جلد ۱)

چاپ نخست: آذر ماه ۱۳۹۱ شابک:۳ ـ ۱۸۲ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان خرید   ایران و اتحادیه اروپا: تجارب و چشم‌اندازها (جلد ۱)   نظارت و تدوین: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصی کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 9D87893       کتاب پیشِ رو مجموعه‌ای است از چهل مقاله منتخب...

ادامه مطلب

 کتاب مرجع امنیت انرژی

کتاب مرجع امنیت انرژی

چاپ نخست: آذر ماه ۱۳۹۱ شابک:۰ ـ ۱۸۳ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت با جلد شومیز: ۳۸۰۰۰ تومانقیمت با جلد گالینگور: ۴۸۰۰۰ تومانخرید    کتاب مرجع امنیت انرژی   گردآوری و ویرایش: بنجامین سوواکول مترجم: علیرضا طیّبانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصی کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: CF43D34    اصطلاح «امنیت انرژی» که تا همین چند سال پیش در بیرون از جمع...

ادامه مطلب

 ایران و اتحادیه اروپا: تجارب و چشم‌اندازها (جلد ۲)

ایران و اتحادیه اروپا: تجارب و چشم‌اندازها (جلد ۲)

چاپ نخست: آذر ماه ۱۳۹۱ شابک:۴ ـ ۱۸۵ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان خرید   ایران و اتحادیه اروپا: تجارب و چشم‌اندازها (جلد ۲)   نظارت و تدوین: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، ‌کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 9D87893    کتاب پیشِ رو مجموعه‌ای است از چهل مقاله منتخب از...

ادامه مطلب

مسلمانان روسیه

مسلمانان روسیه

چاپ نخست: آذر ماه ۱۳۹۱ شابک:۷ ـ ۱۸۴ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۰۵۰۰ تومان خرید   مسلمانان روسیه مؤلف: دکتر سیده مطهره حسینیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 0F52BF6   با توجه به حضور جمعیت زیادی از مسلمانان در کشور روسیه، بررسی وضعیت آنان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقلیت قومی و دینی فدراسیون روسیه، از اولویت‌های سیاست خارجی...

ادامه مطلب

 رویارویی آمریکا با ایران پس از جنگ سرد

رویارویی آمریکا با ایران پس از جنگ سرد

چاپ نخست: آذر ماه ۱۳۹۱ شابک:۸ ـ ۱۸۷ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان خرید    رویارویی آمریکا با ایران پس از جنگ سرد مؤلف: دکتر سید مهدی حسینی متینانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 700A51E   به‌رغم تجربه تلخ ایران از روابط‌ با ایالات متحده آمریکا در دوره‌های مختلف تاریخی به‌ویژه در دورة پس از پیروزی انقلاب...

ادامه مطلب

 مکتب امنیتی امام خمینی(ره) (مبادی و مبانی فرانظری و نظری امنیت در گفتمان انقلاب اسلامی)

مکتب امنیتی امام خمینی(ره) (مبادی و مبانی فرانظری و نظری امنیت در گفتمان انقلاب اسلامی)

چاپ نخست: آبان ماه ۱۳۹۱ شابک:۶ ـ ۱۸۱ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۷۵۰۰ تومان خرید   مکتب امنیتی امام خمینی(ره) (مبادی و مبانی فرانظری و نظری امنیت در گفتمان انقلاب اسلامی)   مؤلف: دکتر علیرضا خسرویانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 3C37CD8     «امنیت» از جنس اموری است که هر انسانی به‌واسطه برخورداری از قوه تعقل ضرورت...

ادامه مطلب

امنیت و جنگ سایبری(۱) (ویژة مفاهیم و مبانی)

امنیت و جنگ سایبری(۱) (ویژة مفاهیم و مبانی)

چاپ نخست: مرداد ماه ۱۳۹۱ شابک:۹ ـ ۱۷۷ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۷۵۰۰ تومان خرید   امنیت و جنگ سایبری(۱) (ویژة مفاهیم و مبانی)   نظارت و تدوین: مؤسسه ابرار معاصر تهران انتشارات موسسه ابرا معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: E0AA68E   امروزه اهمیت تولید دانش و افزایش آگاهی دربارة مقولات امنیت و جنگ سایبری بر کسی پوشیده نیست. دراین‌خصوص، با آنکه...

ادامه مطلب

 راهنمای سازمان‌های غیردولتی (چاپ سوم) (با اصلاحات و اضافات)

راهنمای سازمان‌های غیردولتی (چاپ سوم) (با اصلاحات و اضافات)

چاپ نخست: شهریور ۱۳۹۱ شابک:۶ ـ ۱۷۸ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۴۵۰۰ تومان خرید   راهنمای سازمان‌های غیردولتی (چاپ سوم) (با اصلاحات و اضافات)   تألیف: دکتر محمودرضا گلشن‌پژوهانتشارات موسسه ابرا معاصر تهران، کتاب تخصصیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020075404200716     سازمان غیردولتی مفهومی است که نه می‌توان تعریف خاص، دقیق و جامعی برای آن قائل شد و نه تاریخچه...

ادامه مطلب

کتاب کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) (۴) (ویژه مسائل استراتژیک روسیه)

کتاب کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) (۴) (ویژه مسائل استراتژیک روسیه)

چاپ نخست: فروردین ماه 13۹۱ شابک:۵ ـ ۱۷۵ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۸۰۰۰ تومان خرید  کتاب کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) (۴) (ویژه مسائل استراتژیک روسیه)   گردآوری و تدوین: حسین عسگریانانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب منطقه‌ایکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 88585B0     رهیافت استراتژیک به‌لحاظ جلوه‌های خاص خود همواره «علم تدبیر» بوده است. آنچه...

ادامه مطلب

کتاب بیداری اسلامی 2 (ویژه مطالعات موردی)

کتاب بیداری اسلامی 2 (ویژه مطالعات موردی)

چاپ نخست: فروردین ماه ۱۳۹۱ شابک:۸ ـ ۱۷۴ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 8000 تومان خرید  کتاب بیداری اسلامی 2 (ویژه مطالعات موردی)   نظارت و تدوین: مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 839B50C     تحولاتی که در سال ۲۰۱۱ کل منطقة خاورمیانه عربی و شمال آفریقا را...

ادامه مطلب

کتاب بیداری اسلامی 1 (دلایل و ریشه‌ها)

کتاب بیداری اسلامی 1 (دلایل و ریشه‌ها)

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۹۰ شابک:۴ ـ ۱۶۹ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 13000 تومان خرید  کتاب بیداری اسلامی 1 (دلایل و ریشه‌ها)   مترجم: کمال باغجریانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 33BC9C2     مرکز پژوهش‌های وحدت عربی در اواخر دهة هشتاد میلادی طرح بزرگ و آرمانگرای «چشم‌انداز آینده جهان عرب» را با هدف بررسی علمی و جامع...

ادامه مطلب

کتاب اروپا (11) (ویژه مسائل استراتژیک اتحادیه اروپا)

کتاب اروپا (11) (ویژه مسائل استراتژیک اتحادیه اروپا)

چاپ نخست: فروردین ماه ۱۳9۱ شابک:۱-۱۷۳-526-964-978 قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان خرید   کتاب اروپا (11) (ویژه مسائل استراتژیک اتحادیه اروپا)   تدوین و گردآوری: بهزاد احمدیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب منطقه‌ای کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 8D37E90     هم‌گرایی اروپایی بیش از هر چیز زاییده بلندپروازی‌های اعضای اتحادیه اروپا برای غلبه بر شکاف‌ها، رسیدن به رفاه...

ادامه مطلب

رژیم اسرائیل و گسست‌های سیاسی ـ اجتماعی آن

رژیم اسرائیل و گسست‌های سیاسی ـ اجتماعی آن

چاپ نخست: فروردین ماه ۱۳9۱ شابک:۰ ـ ۱۷۰ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۰۵۰۰ تومان خرید  رژیم اسرائیل و گسست‌های سیاسی ـ اجتماعی آن   مترجم: محمد خواجوئیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران،‌ کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 673B3A1    از زمانی که کوچ یهودیان صهیونیست از نقاط مختلف جهان به سرزمین‌های فلسطینی کلید خورد تا بنا به آنچه به آنها وعده داده شده بود...

ادامه مطلب

دانش روابط بین‌الملل در چهار گوشة جهان

دانش روابط بین‌الملل در چهار گوشة جهان

چاپ نخست: بهمن ماه 13۹۰ شابک: ۷ ـ ۱۶۸ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان خرید   دانش روابط بین‌الملل در چهار گوشة جهان   تألیف: آرلن تیکنر و اُلی ویورمترجم: علیرضا طیّبانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید:  A2369CA     از زمانی که استنلی هافمن در سخنانی اثرگذار در 1977 روابط بین‌الملل را یک علم اجتماعی آمریکایی خواند...

ادامه مطلب


1
2
3
4
5
6
...
12
13
14
جدیدترین مطالب