معرفی کتاب
 سازمان‌های منطقه‌ای و مدیریت امنیت

سازمان‌های منطقه‌ای و مدیریت امنیت

چاپ نخست: فروردین ماه ۱۳۹۲ شابک:۷ ـ ۱۹۷ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۸۵۰۰ تومان خرید    سازمان‌های منطقه‌ای و مدیریت امنیت   نویسندگان: امیل جی کرچنر، روبرتو دومینگوئزمترجم: دکتر مجید عباسیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 14EF043       وضعیت و درماندگی سازمان‌های جهانی در حل مسائل و بحران‌های بین‌المللی،...

ادامه مطلب

 کتاب اروپا (۱۲) (ویژه احزاب و جریان‌های اروپایی)

کتاب اروپا (۱۲) (ویژه احزاب و جریان‌های اروپایی)

چاپ نخست: فروردین ماه ۱۳۹۲ شابک:۳ ـ ۱۹۵ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۸۵۰۰ تومان خرید    کتاب اروپا (۱۲) (ویژه احزاب و جریان‌های اروپایی)   گردآوری و تدوین: بهزاد احمدیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب منطقه‌ایکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 1EEE42E    احزاب سیاسی از نیمه دوم سده نوزدهم در فضای سیاسی کشورهای اروپا پدیدار شده و قطب‌بندی حزبی را به یکی از...

ادامه مطلب

 امنیت و جنگ سایبری(۳) (ویژة سیاست‌ها و راهبردها)

امنیت و جنگ سایبری(۳) (ویژة سیاست‌ها و راهبردها)

چاپ نخست: فروردین ماه ۱۳۹۲ شابک:6 ـ 194 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۲۵۰۰ تومان خرید    امنیت و جنگ سایبری(۳) (ویژة سیاست‌ها و راهبردها)   نظارت و تدوین: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهرانانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصی کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 29F3D88       فضای سایبر به‌عنوان زیرساخت جهانی ارتباطات و اطلاعات...

ادامه مطلب

 امنیت و جنگ سایبری(۲) (ویژة سلاح‌ها، جنگجویان، و حملات سایبری)

امنیت و جنگ سایبری(۲) (ویژة سلاح‌ها، جنگجویان، و حملات سایبری)

چاپ نخست: بهمن ماه ۱۳۹۱ شابک:۲ـ ۱۸۹ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۴۵۰۰ تومان خرید   امنیت و جنگ سایبری(۲) (ویژة سلاح‌ها، جنگجویان، و حملات سایبری)   نظارت و تدوین: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهرانانتشارات موسسه ابرار مهاصر تهران، کتاب تخصصی کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید:  E0AA68E     فضای سایبر به‌عنوان زیرساخت جهانی ارتباطات و...

ادامه مطلب

 کتاب آسیا (۸) (ویژه روابط ایران و هند)

کتاب آسیا (۸) (ویژه روابط ایران و هند)

چاپ نخست: فروردین ماه ۱۳۹۲ شابک:۰ ـ ۱۹۶ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان خرید   کتاب آسیا (۸) (ویژه روابط ایران و هند)   گردآوری و تدوین: حسین عسگریانانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب منطقه‌ایکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 619D2F14     شرایط امروز نظام بین‌‏الملل به‌گونه‏‌ای است که توسعه و بقای کشورهای واقع در هر منطقه، به میزان همکاری،...

ادامه مطلب

 کتاب خاورمیانه (۹) (ویژه مسائل داخلی عربستان)

کتاب خاورمیانه (۹) (ویژه مسائل داخلی عربستان)

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۹۱ شابک:۹ ـ ۱۹۳ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان خرید   کتاب خاورمیانه (۹) (ویژه مسائل داخلی عربستان)   گردآوری و تدوین: حمیدرضا کمالیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب منطقه‌ایکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 9BA5A9A     اهمیت ژئوپولیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی منطقه خاورمیانه به‌ویژه حوزه خلیج فارس بر کسی پوشیده نیست....

ادامه مطلب

 انقلاب در کشورهای عربی: واکاوی ریشه‌ها و عوامل

انقلاب در کشورهای عربی: واکاوی ریشه‌ها و عوامل

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۹۱ شابک:۸ ـ ۱۹۰ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۴۵۰۰ تومان خرید   انقلاب در کشورهای عربی: واکاوی ریشه‌ها و عوامل   تألیف و گردآوری: بهجت قُرَنیمترجم: الهام شوشتری‌زادهانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: EBE2833   این کتاب زادة آرزوی شکل دادن به یک ضد‌استدلال  در برابر «جدا‌انگاری  اعراب»...

ادامه مطلب

 ایران و اتحادیه اروپا: تجارب و چشم‌اندازها (جلد ۱)

ایران و اتحادیه اروپا: تجارب و چشم‌اندازها (جلد ۱)

چاپ نخست: آذر ماه ۱۳۹۱ شابک:۳ ـ ۱۸۲ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان خرید   ایران و اتحادیه اروپا: تجارب و چشم‌اندازها (جلد ۱)   نظارت و تدوین: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصی کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 9D87893       کتاب پیشِ رو مجموعه‌ای است از چهل مقاله منتخب...

ادامه مطلب

 کتاب مرجع امنیت انرژی

کتاب مرجع امنیت انرژی

چاپ نخست: آذر ماه ۱۳۹۱ شابک:۰ ـ ۱۸۳ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت با جلد شومیز: ۳۸۰۰۰ تومانقیمت با جلد گالینگور: ۴۸۰۰۰ تومانخرید    کتاب مرجع امنیت انرژی   گردآوری و ویرایش: بنجامین سوواکول مترجم: علیرضا طیّبانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصی کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: CF43D34    اصطلاح «امنیت انرژی» که تا همین چند سال پیش در بیرون از جمع...

ادامه مطلب

 ایران و اتحادیه اروپا: تجارب و چشم‌اندازها (جلد ۲)

ایران و اتحادیه اروپا: تجارب و چشم‌اندازها (جلد ۲)

چاپ نخست: آذر ماه ۱۳۹۱ شابک:۴ ـ ۱۸۵ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان خرید   ایران و اتحادیه اروپا: تجارب و چشم‌اندازها (جلد ۲)   نظارت و تدوین: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، ‌کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 9D87893    کتاب پیشِ رو مجموعه‌ای است از چهل مقاله منتخب از...

ادامه مطلب

مسلمانان روسیه

مسلمانان روسیه

چاپ نخست: آذر ماه ۱۳۹۱ شابک:۷ ـ ۱۸۴ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۰۵۰۰ تومان خرید   مسلمانان روسیه مؤلف: دکتر سیده مطهره حسینیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 0F52BF6   با توجه به حضور جمعیت زیادی از مسلمانان در کشور روسیه، بررسی وضعیت آنان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقلیت قومی و دینی فدراسیون روسیه، از اولویت‌های سیاست خارجی...

ادامه مطلب

 رویارویی آمریکا با ایران پس از جنگ سرد

رویارویی آمریکا با ایران پس از جنگ سرد

چاپ نخست: آذر ماه ۱۳۹۱ شابک:۸ ـ ۱۸۷ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان خرید    رویارویی آمریکا با ایران پس از جنگ سرد مؤلف: دکتر سید مهدی حسینی متینانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 700A51E   به‌رغم تجربه تلخ ایران از روابط‌ با ایالات متحده آمریکا در دوره‌های مختلف تاریخی به‌ویژه در دورة پس از پیروزی انقلاب...

ادامه مطلب

 مکتب امنیتی امام خمینی(ره) (مبادی و مبانی فرانظری و نظری امنیت در گفتمان انقلاب اسلامی)

مکتب امنیتی امام خمینی(ره) (مبادی و مبانی فرانظری و نظری امنیت در گفتمان انقلاب اسلامی)

چاپ نخست: آبان ماه ۱۳۹۱ شابک:۶ ـ ۱۸۱ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۷۵۰۰ تومان خرید   مکتب امنیتی امام خمینی(ره) (مبادی و مبانی فرانظری و نظری امنیت در گفتمان انقلاب اسلامی)   مؤلف: دکتر علیرضا خسرویانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 3C37CD8     «امنیت» از جنس اموری است که هر انسانی به‌واسطه برخورداری از قوه تعقل ضرورت...

ادامه مطلب

امنیت و جنگ سایبری(۱) (ویژة مفاهیم و مبانی)

امنیت و جنگ سایبری(۱) (ویژة مفاهیم و مبانی)

چاپ نخست: مرداد ماه ۱۳۹۱ شابک:۹ ـ ۱۷۷ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۷۵۰۰ تومان خرید   امنیت و جنگ سایبری(۱) (ویژة مفاهیم و مبانی)   نظارت و تدوین: مؤسسه ابرار معاصر تهران انتشارات موسسه ابرا معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: E0AA68E   امروزه اهمیت تولید دانش و افزایش آگاهی دربارة مقولات امنیت و جنگ سایبری بر کسی پوشیده نیست. دراین‌خصوص، با آنکه...

ادامه مطلب

 راهنمای سازمان‌های غیردولتی (چاپ سوم) (با اصلاحات و اضافات)

راهنمای سازمان‌های غیردولتی (چاپ سوم) (با اصلاحات و اضافات)

چاپ نخست: شهریور ۱۳۹۱ شابک:۶ ـ ۱۷۸ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۴۵۰۰ تومان خرید   راهنمای سازمان‌های غیردولتی (چاپ سوم) (با اصلاحات و اضافات)   تألیف: دکتر محمودرضا گلشن‌پژوهانتشارات موسسه ابرا معاصر تهران، کتاب تخصصیکدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020075404200716     سازمان غیردولتی مفهومی است که نه می‌توان تعریف خاص، دقیق و جامعی برای آن قائل شد و نه تاریخچه...

ادامه مطلب

کتاب کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) (۴) (ویژه مسائل استراتژیک روسیه)

کتاب کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) (۴) (ویژه مسائل استراتژیک روسیه)

چاپ نخست: فروردین ماه 13۹۱ شابک:۵ ـ ۱۷۵ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۸۰۰۰ تومان خرید  کتاب کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) (۴) (ویژه مسائل استراتژیک روسیه)   گردآوری و تدوین: حسین عسگریانانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب منطقه‌ایکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 88585B0     رهیافت استراتژیک به‌لحاظ جلوه‌های خاص خود همواره «علم تدبیر» بوده است. آنچه...

ادامه مطلب

کتاب بیداری اسلامی 2 (ویژه مطالعات موردی)

کتاب بیداری اسلامی 2 (ویژه مطالعات موردی)

چاپ نخست: فروردین ماه ۱۳۹۱ شابک:۸ ـ ۱۷۴ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 8000 تومان خرید  کتاب بیداری اسلامی 2 (ویژه مطالعات موردی)   نظارت و تدوین: مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 839B50C     تحولاتی که در سال ۲۰۱۱ کل منطقة خاورمیانه عربی و شمال آفریقا را...

ادامه مطلب

کتاب بیداری اسلامی 1 (دلایل و ریشه‌ها)

کتاب بیداری اسلامی 1 (دلایل و ریشه‌ها)

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۹۰ شابک:۴ ـ ۱۶۹ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 13000 تومان خرید  کتاب بیداری اسلامی 1 (دلایل و ریشه‌ها)   مترجم: کمال باغجریانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 33BC9C2     مرکز پژوهش‌های وحدت عربی در اواخر دهة هشتاد میلادی طرح بزرگ و آرمانگرای «چشم‌انداز آینده جهان عرب» را با هدف بررسی علمی و جامع...

ادامه مطلب

کتاب اروپا (11) (ویژه مسائل استراتژیک اتحادیه اروپا)

کتاب اروپا (11) (ویژه مسائل استراتژیک اتحادیه اروپا)

چاپ نخست: فروردین ماه ۱۳9۱ شابک:۱-۱۷۳-526-964-978 قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان خرید   کتاب اروپا (11) (ویژه مسائل استراتژیک اتحادیه اروپا)   تدوین و گردآوری: بهزاد احمدیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب منطقه‌ای کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 8D37E90     هم‌گرایی اروپایی بیش از هر چیز زاییده بلندپروازی‌های اعضای اتحادیه اروپا برای غلبه بر شکاف‌ها، رسیدن به رفاه...

ادامه مطلب

رژیم اسرائیل و گسست‌های سیاسی ـ اجتماعی آن

رژیم اسرائیل و گسست‌های سیاسی ـ اجتماعی آن

چاپ نخست: فروردین ماه ۱۳9۱ شابک:۰ ـ ۱۷۰ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۰۵۰۰ تومان خرید  رژیم اسرائیل و گسست‌های سیاسی ـ اجتماعی آن   مترجم: محمد خواجوئیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران،‌ کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 673B3A1    از زمانی که کوچ یهودیان صهیونیست از نقاط مختلف جهان به سرزمین‌های فلسطینی کلید خورد تا بنا به آنچه به آنها وعده داده شده بود...

ادامه مطلب


1
2
3
4
5
6
7
...
13
14
15