رونمایی کتاب بنیان‌های علمیات نفوذ موثر؛ چارچوبی برای افزایش توانمندی‌های ارتشصبح امروز و هم زمان با روز گرامی‌داشت ارتش با حضوری تنی چند از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران در موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران از کتاب «بنیان‌های علمیات نفوذ موثر؛ چارچوبی برای افزایش توانمندی‌های ارتش» رونمایی شد. محوریت این کتاب تمرکز بر علاقه فزاینده به بهبود توانایی ارتش در به کارگیری اشکال مختلف «قدرت نرم» است. این که نیروهای نظامی چگونه می‌توانند با استفاده از ابزارهایی مانند دیپلماسی عمومی، ارتباطات راهبردی، عملیات‌های اطلاعاتی به طور مؤثر بر نگرش‌ها و رفتار مخاطبان خاص خارجی تأثیر بگذارند. از این‌رو کتاب حاضر برای کمک به استراتژیست‌های نظامی ارتش جهت درک چگونگی طراحی «عملیات نفوذ» و همچنین شناسایی رویکردها، روش‌ها، مدل‌ها و ابزارهایی که ممکن است از سوی کشورهای متخاصم جهت نفوذ در کشوری دیگر به کار گرفته شود، قابل توجه و استفاده است.