ارزیابی حضور ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سایه حضور رژیم صهیونیستی


مقدمه

اتحادیه اقتصادی اوراسیا براساس موافقت روسیه، قزاقستان و بلاروس در نورسلطان، پایتخت قزاقستان، در سال 2014 برمبنای اتحادیه گمرکی اوراسیا بنا نهاده شد و ازآنجایی‌که یک اتحادیه گمرکی تلقی می‌شود، نرخ تعرفه کشورهای عضو یکسان است و ازطریق یک کمیته مشترک برای پنج کشور تعیین می‌گردد. درحال‌حاضر، روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان اعضای این اتحادیه را تشکیل می‌دهند. هرچند هدف از ایجاد چنین اتحادیه‌ای رفع نیازهای اعضا خصوصاً کشورهای آسیای مرکزی با سیاست گردش آزاد کالا، سرمایه، خدمات و نیروی کار بود، از انگیزه سیاسی آن نمی‌توان چشم‌پوشی کرد. مسکو تلاش خود به‌منظور ایجاد بلوکی متشکل از جمهوری‌های پیشین، با هدف ممانعت و یا مدیریت ورود قدرت‌های بزرگ به حوزه فوق را با تجربه توافق مشارکت اتحادیه اروپا با اوکراین در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیایی محقق کرد. بااین‌حال، به‌منظور توسعه همگرایی هرچه بیشتر، اتحادیه سیاست گسترش اعضا و برقراری ارتباط با سایر کشورها در قالب موافقتنامه منطقه آزاد تجاری و یا موافقتنامه ترجیحی را در اهداف کلان اتحادیه اوراسیایی قرار داده است. درحال‌حاضر، ویتنام تنها کشور دارای منطقه آزاد تجاری با اتحادیه است و کشورهای هند و سنگاپور در همسایگی ویتنام و مصر نیز تمایل خود را در این زمینه مطرح کرده‌اند. جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی در زمره بازیگرانی هستند که تجارت آزاد و ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیایی را پیگیری می‌کنند که تحقق این امر درخصوص رژیم صهیونیستی می‌تواند دلالت‌هایی را برای ج.ا.ایران به‌دنبال داشته باشد. در مقاله حاضر، ضمن تبیین ساختار و سیاست‌های اتحادیه، حضور جمهوری اسلامی ایران را در سایه حضور رژیم صهیونیستی تحلیل خواهیم کرد.

 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا: بسط همگرایی

اتحادیه اقتصادی اوراسیا را باید نوعی از همگرایی منطقه‌ای دانست که با هدف تأمین نیاز و اهداف جمهوری‌های سابق شوروی در زمینه گردش آزاد کالا، سرمایه، خدمات و نیروی کار شکل گرفته است و توافق مربوط به ایجاد آن در سال 2014 ازسوی قزاقستان، بلاروس و روسیه به امضا رسید. پس از تصویب پارلمان کشورهای مذکور نیز مقرر گشت از ابتدای ژانویه 2015 قابلیت اجرایی یابد که البته پس از این تاریخ، ابتدا ارمنستان و سپس قرقیزستان به عضویت اتحادیه درآمدند. هدف اصلی از ایجاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا را باید تلاشی در مسیر تحقق «پروژه همگرایی اوراسیا» دانست که دستیابی به اهداف سیاسی را از مسیر اقتصاد دنبال می‌کند و به‌منظور نیل به هدف، چهار سیاست «توسعه سازمانی»، «توسعه داخلی»، «توسعه از مسیر روابط دوجانبه» و «توسعه خارجی» را پیگیری می‌نماید؛ به‌عبارت‌دیگر، تعمیق و گسترش همکاری ازطریق ساختار سازمانی، دولت‌های عضو و شرکای خارجی را در دستور کار قرار داده است.

سیاست نخست در حوزه کلان اقتصادی شامل دستیابی به مؤلفه‌های کلان اقتصاد مطابق با مقررات 63-62 معاهده اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ضمیمه 14 آن و همچنین واگذاری بخشی از اختیارات در زمینه سیاست‌های کلان اقتصادی به بخش تخصصی کمیسیون اقتصادی اوراسیاست. سیاست دوم بسط و توسعه داخلی با تمرکز حداکثری بر اجرای قوانین تجارت آزاد و سرمایه‌گذاری در میان کشورهای اتحادیه و سیاست سوم و چهارم، به گسترش روابط با شرکا و سازمان‌های خارجی ازطریق اعضا و یا سازمان اشاره دارد. درخصوص هریک از سیاست‌ها تبیین و تحلیل‌های فراوان اقتصادی وجود دارد که مسئله اصلی مقاله حاضر نیست؛ لذا با صرف‌نظر از جزئیات، به ذکر سیاست سوم و چهارم بسنده خواهد شد.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا با توجه به اقتصاد کشورهای عضو[1] و اینکه میزان توسعه اتحادیه با اقتصاد اعضا رابطه مستقیم دارد، همگرایی با شرکای خارجی را در اولویت قرار داده است تا منتج به دستاوردهای بیشتر شود. ایجاد منطقه آزاد تجاری با سایر کشورهایی که دارای اقتصاد درحال توسعه و باثبات هستند (مصر، رژیم صهیونیستی، صربستان، تایلند، مغولستان و سنگاپور، کشورهای شرق و جنوب‌شرقی آسیا چون کره جنوبی) و نیز ایجاد سازِکار همکاری با اتحادیه‌هایی چون: اتحادیه اروپا و آسه‌آن ازجمله سیاست‌های آن در مسیر نیل به سیاست مذکور هستند. ازآنجاکه اعضای اتحادیه اقتصاد توسعه‌یافته‌ای همچون اتحادیه اروپا ندارند که قادر به توسعه شاخص‌های اقتصادی شوند و امکان حمایت و همگرایی با سایر بازیگران و نهادها را از خود سلب کنند، به‌سوی سیاست گسترش اتحادیه با سایرین در چهارچوب‌های مختلف پیش خواهند رفت؛ اما لازمه این امر، همان‌گونه که ذکر شد، دارا بودن اقتصادی با شاخص‌های معین است که علاوه‌بر کمک به اتحادیه در مسیر نیل به توسعه، مسئولیت اقتصادهای ضعیف برخی از اعضا را نیز برعهده گیرد.

 

بررسی درخواست ایران و رژیم صهیونیستی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

ایران

ایده همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ابراز تمایل دکتر مهدی سنایی، سفیر ایران در مسکو، در سال 2016، در قالب منطقه آزاد تجاری ظاهر شد و پس از آن، مذاکرات کارشناسی مربوط به موافقتنامه تجارت آزاد با سفر آقای اسلپینوف، وزیر اسبق تجارت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به تهران در دی‌ماه 1394 رسماً آغاز و با تشکیل کارگروه مشترک تحقیقاتی این روند پیگیری شد. همچنین در این سفر، ایران «توافقنامه موقت تعرفه‌های ترجیحی» را به امضا رسانید که مطابق ماده 24 تجارت جهانی می‌تواند شروع به همکاری کند و از کالاهای محدودی، تجارت ترجیحی را آغاز نماید و درنهایت، در سال 1397، طی سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به قزاقستان «موافقتنامه تجارت ترجیحی» به مدت سه سال با اعضای اتحادیه در نُه فصل با بیش از صد ماده به انضمام جدول امتیازات اعطایی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا مشمول 360 قلم کالا و جدول امتیازات اعطایی اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ایران مشمول 502 قلم کالا به امضا رسید که از 862 ردیف تعرفه، تعداد 223 ردیف آن محصولات کشاورزی و 369 ردیف آن را محصولات صنعتی تشکیل می‌دهند.

 

مبادلات تجاری سال 1397 (میلیون دلار)

کشور

ارزش صادرات

ارزش واردات

حجم ارزشی مبادلات

تراز تجاری

روسیه

281

1343

1624

1062-

قزاقستان

131

87

218

44

ارمنستان

159

23

182

136

بلاروس

6

61

67

55-

قرقیزستان

41

6

47

35

طی ماه‌های گذشته نیز نخستین گام در مسیر اجرایی شدن موافقتنامه‌های مذکور با کاهش نرخ تعرفه بر برخی محصولات اساسی چون گندم و فراورده‌های آن برداشته شد که مورد تصویب قزاقستان و روسیه نیز قرار گرفت. دراین‌خصوص، حجم مراودات تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه حائز اهمیت است. براساس آمار و گزارش‌های سازمان توسعه تجارت، هیچ‌یک از کشورهای عضو اتحادیه جز فدراسیون روسیه در زمره بیست کشور مهم بازار هدف کالای ایرانی طی سال 97 نبودند و صادرات به روسیه با ارزش 281 میلیون دلار جایگاه چهاردهم را به آن بخشیده است. کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) نیز در میان گروه‌های اقتصادی هدف صادرات کالا از میان شش گروه با ارزش 1823 میلیون دلار جایگاه پنجم را داراست. درخصوص واردات باید گفت که همچون حوزه صادرات، فدراسیون روسیه با ارزش 1343 میلیون دلار جایگاه هشتم را داراست و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع با ارزش 1721 میلیون دلار همچنان جایگاه پنجم را به خود اختصاص داده است.

داده‌ها حاکی از آن است که کشورهای عضو اتحادیه در اولویت مبادلات تجاری ایران قرار ندارند و فارغ از موضوع موانع و مشکلات در این امر باید گفت طرفین در اقتصاد یکدیگر از وزن چندانی برخوردار نیستند.

رژیم صهیونیستی

مذاکرات درخصوص انعقاد موافقتنامه منطقه آزاد تجاری با رژیم صهیونیستی در اکتبر 2015 در نشست اتحادیه اوراسیایی در قزاقستان صورت گرفت. ایجاد منطقه مذکور سبب می‌شود که جذب سرمایه‌گذاری و فناوری، ایجاد فرصت‌های شغلی، کاهش واردات، افزایش صادرات، افزایش گردشگری و مواردی از این قبیل محقق شود. مقامات رژیم صهیونیستی از توافقنامه منطقه آزاد تجاری با عنوان «پتانسیل بزرگ» نام می‌برند و بر این باورند که رژیم صهیونیستی از مسیر فوق می‌تواند حجم تجارت خود را با پنج عضو اتحادیه شش تا هشت درصد افزایش دهد و دراین‌بین، سهم روسیه را در انتقال فناوری به کشور خود تا میزان ده درصد نیز متمایز می‌سازد. آنها بر تحقق هرچه زودتر این امر اصرار دارند و در این زمینه، زئیف الکین، وزیر امور قدس اشغالی بیان داشته است «ما از طرف خود سعی می‌کنیم هرچه زودتر ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه صورت پذیرد، به‌طوری‌که ظرف دو تا دو سال و نیم موافقتنامه آن را به امضا برسانیم». معاون اول وزیر صنایع روسیه دراین‌باره اظهار داشت «اسرائیل در آینده نزدیک به اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواهد پیوست. دراین‌راستا، باید هرچه زودتر موافقتنامه منطقه آزاد تجاری را با این بازیگر به فرجام برسانیم؛ زیرا این امر زمینه افزایش صادرات در چهارچوب‌های تجاری منطقه را میسر می‌سازد و در وضعیت بسیار حساس و چالش‌برانگیز جهان تجارت، فرصت‌هایی را در اختیار صادرات روسیه قرار خواهد داد». مراودات اقتصادی رژیم صهیونیستی با کشورهای حوزه اوراسیا حاکی از آن است که سهم چشمگیری از صادرات و واردات این کشور را ندارد، هرچند نمی‌توان از مراودات روسیه و رژیم صهیونیستی در برخی زمینه‌های تجاری چشم پوشید. رژیم صهیونیستی در حوزه انرژی، یک هشتم از واردات نفتی خود را از روسیه تأمین می‌کند و هواپیماهای بدون سرنشین رژیم صهونیستی در میان اندک تسلیحات خارجی خریداری‌شده توسط روسیه قرار دارند.

 

مبادلات تجاری سال 1396 (میلیون دلار)

کشور

ارزش صادرات

ارزش واردات

حجم ارزشی مبادلات

تراز تجاری

روسیه

777.972

1.232.168

2.010.140

454.196-

قزاقستان

31.221

6.019

37.240

25.202

ارمنستان

4.274

2.079

29.581

2.195

بلاروس

24.869

4.712

29.581

20.157

قرقیزستان

0.98

16

16.098

15.02-

 

ورود رژیم صهیونیستی به اتحادیه اوراسیا در قالب منطقه آزاد تجاری با توجه به تمایل رهبران طرفین در راستای افزایش حجم مراودات قابل بررسی است (افزایش صادرات کشورهای عضو و کاهش واردات از رژیم صهیونیستی نیز از اهداف موافقتنامه مذکور است)؛ بااین‌حال، نباید از رویکرد سیاسی انعقاد موافقتنامه مذکور چشم‌پوشی کرد؛ زیرا رژیم صهیونیستی دستیابی به نفوذ بیشتر در منطقه اوراسیای مرکزی را به‌عنوان یکی از محورهای بازیگری خود باجدیت پیگیری می‌کند. پیش از این، برخی کارشناسان روس (ازجمله: یوگنی ساتانوفسکی، مدیر مؤسسه خاور نزدیک) باور داشتند که افزایش جایگاه اوراسیا به‌ویژه مسکو در سیاست‌های تل‌آویو به اختلافات این کشور با اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، درخصوص موضوع هسته‌ای ایران بازمی‌گردد که براین‌مبنا، رژیم صهیونیستی سیاست نزدیکی به مسکو را به‌منظور فشار بر واشینگتن اتخاذ کرده است.

اما در دوره فعلی، چنین فرضیه‌ای را نمی‌توان بااطمینان مطرح کرد؛ زیرا روابط طرفین با یکدیگر از اولویت‌های سیاست خارجی است؛ بااین‌حال، اهرم مسکو در روابط تل‌آویو و واشینگتن را نباید بدون اثر دانست. آنچه درخصوص پیوند رژیم صهیونیستی با اتحادیه _ علی‌رغم سطح پایین مراودات تجاری آن با کشورهای عضو _ اهمیت دارد اقتصاد قابل توجه آن است. اقتصاد رژیم صهیونیستی مبتنی‌بر بازار و فناوری است و ازلحاظ شاخص رقابت‌پذیری رتبه 24 و ازلحاظ توسعه‌یافتگی رتبه هفدهم را در جهان دارد، ضمن اینکه بادوام‌ترین اقتصاد جهان در برابر بحران‌ها رتبه‌بندی شده که تمامی شاخص‌های مذکور می‌تواند در تمایل کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا با توجه به ضعف و رکود اقتصاد خود نسبت به همکاری و شراکت بیشتر با رژیم صهیونیستی اثرگذار باشد.

 

چالش‌های ایران درمورد رژیم صهیونیستی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا

انعقاد توافق رژیم تجارت آزاد با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و حتی بالاتر از آن، منطقه آزاد تجاری، به معنای برقراری ارتباط میان بازیگران غیرعضو نیست؛ بدان معنا که با عقد چنین توافقی ایران ملزم به ارتباط با رژیم صهیونیستی نیست؛ اما با درنظر داشتن چنین فرضیه‌ای نمی‌توان با بی‌تفاوتی به مراودات اقتصادی خود با اتحادیه استمرار بخشید. همان‌طور که پیش از این گفته شد، سیاست «توسعه دوجانبه» و «توسعه خارجی» در اولویت با بازیگرانی قرار دارد که دارای اقتصادی قوی و درحال رشد باشند تا ضمن تأمین نیازهای اتحادیه، روند یکپارچگی آن را تسهیل نمایند. براین‌اساس، با نگاهی به خلاصه وضعیت تجاری ایران و رژیم صهیونیستی می‌توان به اولویت اتحادیه و مقامات کشورهای عضو در همکاری با رژیم صهیونیستی و تسریع‌بخشی به روند توافق منطقه آزاد تجاری آن پی برد.

 

خلاصه وضعیت تجاری رژیم صهیونیستی در سال 1396

صادرات (میلیون دلار)

61.150

میزان صادرات

3041

اقلام صادراتی

188

بازارهای هدف کالا

واردات (میلیون دلار)

69.116

میزان واردات

4222

اقلام وارداتی

166

مبادی واردات

شاخص خدمات (میلیون دلار)

29

واردات خدمات

44

صادرات خدمات

رتبه‌بندی تجاری

1.50

رشد جهانی تجارت

54

رتبه سهولت کسب‌وکار

60

رتبه تجارت درون مرزها

 

خلاصه وضعیت تجاری جمهوری اسلامی ایران در سال 1397

صادرات (میلیون دلار)

44.310

میزان صادرات غیرنفتی

10

اقلام عمده صادراتی

20

عمده‌ترین بازارهای هدف کالا

واردات (میلیون دلار)

42.612

میزان واردات

10

اقلام عمده وارداتی

20

مهم‌ترین مبادی واردات

شاخص خدمات (میلیون دلار)

-

واردات خدمات

13.385

صادرات خدمات

رتبه‌بندی تجاری

-

رشد جهانی تجارت

132

رتبه آسانی انجام کسب‌وکار (1394)

-

رتبه تجارت درون مرزها

 

تجزیه و تحلیل شاخص‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی در مقایسه با جمهوری اسلامی ایران ازیک‌سو، و دلالت‌های حضور این رژیم در اتحادیه در انواع مختلف مشارکت می‌تواند سبب تجدیدنظر اعضای اتحادیه درباره همکاری با ایران شود. شاید بتوان گفت مؤلفه سیاست که در انواع همگرایی و واگرایی‌ها حائز اهمیت است در روند اولویت‌بخشی اتحادیه اوراسیا با محوریت مسکو نسبت به شرکای خارجی خود تاثیرگذاری بیشتری دارد. درحقیقت، مبانی سیاست خارجی ایران که در تضاد شدید با رژیم صهیونیستی قرار دارد سبب می‌شود که سایر بازیگران درقبال مشارکت با حضور هر دو بازیگر دست به انتخاب بزنند تا مجبور به پرداخت هزینه نباشند. هرچند رهبران کرملین ضرورت همکاری با ایران را در منطقه درک می‌کنند، به‌نظر می‌رسد که همکاری دوجانبه را بر همکاری در سازمان‌های منطقه‌ای ارجح می‌دانند که نمونه آن در روند عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای کاملاً مشهود است. البته برخی بر این نظرند که ازلحاظ روند اجرایی، ایران دستِ پیش را دارد و رژیم صهیونیستی باید به این موضوع توجه داشته باشد که در اتحادیه‌ای با حضور ایران حتی به‌عنوان شریک خارجی چگونه قادر به فعالیت خواهد بود. در پاسخ باید گفت که جمهوری اسلامی ایران پس از سه سال از طرح موضوع، در سال گذشته موفق به انعقاد موافقتنامه موقت (سه‌ساله) تجارت ترجیحی با اعضای اتحادیه شد و دراین‌راستا، در سال جاری، موضوع کاهش تعرفه برخی کالاها را مطرح کرد که این موضوع در پارلمان کشورهای روسیه و قزاقستان به تصویب رسید و ازآنجاکه گندم در زمره کالاهای فوق قرار داشت، موضوع صادرات به ایران و صدور مجدد به کشورهای همسایه ایران ازسوی قزاقستان مطرح شد. انجام چنین اقداماتی هرچند لازم است، کافی به‌نظر نمی‌رسد تا شرایط را به‌منظور ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه تحقق بخشد؛ بنابراین، انتظار می‌رود توافق منطقه آزاد تجاری با رژیم صهیونیستی پیش از ایران محقق گردد. 

 

جمع‌بندی و توصیه‌های راهبردی

هرچند تحریم و تضعیف اقتصاد داخلی کشورها ضرورت حضور آنها در اتحادیه و سازمان‌های بین‌المللی سیاسی و اقتصادی را بیش‌ازپیش فراهم می‌سازد و جمهوری اسلامی ایران نیز فارغ از این موضوع نیست، دراین‌باره باید توجه کرد که فقط با هدف عضویت، مجبور به پرداخت هزینه‌های کلان نباشیم؛ به‌عبارتی، عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا از منظر حضور و تحکیم پیوند با کشورهای اوراسیایی با توجه به پیشینه دیرینه روابط فیمابین خصوصاً در شرایط کنونی اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود؛ اما نگاهی به کارنامه این اتحادیه و موانع ساختاری آن به شرح ذیل، اهمیت توجه به ساختار داخلی آن را در راستای هرگونه همکاری و مشارکت برجسته می‌سازد.

- اتحادیه اقتصادی اوراسیا برمبنای نظام سیاسی و اقتصادی کشورهای عضو شکل گرفته است و هرچند از آن به‌عنوان پروژه همگرایی نسبتاً موفق نام برده می‌شود، همچون اتحادیه اروپا، قادر به همکاری کلان با اعضای فراملی از مسیر اتحادیه گمرکی بدون شرط نخواهد بود.

- دادگاه اتحادیه اوراسیایی، یا همان نهاد حقوقی اتحادیه در حوزه بین‌الملل، تاکنون نتایج چندگانه‌ای را راجع ‌به موانع و محدودیت‌های جدی از خود بروز داده است؛ لذا نمی‌توان عملکرد مؤثری را با توجه به حوزه نه‌چندان وسیع صلاحیت آن انتظار داشت.

- موانع غیرتعرفه‌ای و نبودِ سیاست تجاری مشترک بزرگ‌ترین چالش اتحادیه در ایجاد بازار واحد است که سبب شده هریک از اعضا به تناسب نیازهای خود، از آن منتفع شوند که دراین‌راستا، قرقیزستان بیشترین سود را کسب کرده و قزاقستان بیشترین هزینه را متحمل شده است.

علاوه‌بر ساختار داخلی باید سیاست اتحادیه را در زمینه توسعه و گسترش با سایر بازیگران فراملی نیز درنظر گرفت. همان‌طور که ذکر شد، اولویت سیاست اتحادیه در راستای توسعه افقی و افزایش شرکای خارجی با اقتصاد درحال توسعه و یا حداقل پایدار است که بتواند در روند همگرایی منطقه‌ای به آن یاری رساند. دراین‌زمینه باید گفت که تفاوت بنیادهای اقتصادی ایران و شاخص‌های آن در وضعیت کنونی، مانع جدی‌ای در افزایش سطح مراودات با کشورهای عضو به‌حساب می‌آید.

ضمن اینکه حضور رژیم صهیونیستی در اتحادیه نیز در آینده‌ای دور یا نزدیک، حتی در قالب شریک تجاری می‌تواند از انگیزه بازیگران اتحادیه جهت همکاری با ایران بکاهد؛ زیرا ازیک‌سو، اقتصاد این رژیم در مقایسه با ایران شاخص‌های قابل توجهی دارد و ازسوی‌دیگر، اعضا خصوصاً مسکو تمایل ندارند صحنه اقتصادی اتحادیه را با حضور این دو بازیگر با چالش‌های سیاسی مواجه سازند.

با درنظر داشتن تمامی فرصت‌ها و محدودیت‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در مقاله حاضر تاحدودی بیان شد و همچنین سیاست این اتحادیه در انتخاب شرکای تجاری فراملی باید گفت که جمهوری اسلامی ایران پیش از ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اوراسیا، موانع گسترش مراودات تجاری خود را با هریک از بازیگران رفع کرد و پروژه‌هایی چون کریدور شمال - جنوب را به اتمام رساند تا از این مسیر، اهمیت جایگاه خود را در توسعه اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی تحکیم بخشد. دراین‌صورت، می‌توان با اطمینان از ورود به اتحادیه در قالب انواع همکاری‌های تجاری صحبت کرد و درمقابل، اعضا حتی درصورت عضویت رژیم صهیونیستی، همکاری با ایران را در صدر سیاست‌های خود قرار دهند.

 


[1]. اقتصاد ضعیف کشورهایی چون: ارمنستان و قرقیزستان در مقایسه با اقتصاد بزرگ بلاروس، قزاقستان و روسیه از توانایی چندانی برای توسعه اتحادیه برخوردار نیستند و همین امر سبب می‌شود که ازیک‌سو، اقتصادهای بزرگ متضرر شوند و ازسوی‌دیگر، کارایی اتحادیه رشد قابل ملاحظه‌ای نداشته باشد.