نشست تخصصی واکاوی تحولات جدید در قفقازموسسه تحقیقات و مطالعات بین‌المللی ابرار معاصر تهران برگزار می‌کند:

نشست تخصصی واکاوی تحولات جدید در قفقاز

سخنرانان:
دکتر احمد کاظمی
دکتر ولی کالجی 
دکتر محمود شوری 


زمان برگزاری:
سه شنبه ۲۹ شهریور 
ساعت ۱۵ الی ۱۷


مکان برگزاری؛
سالن همایش‌های موسسه ابرار معاصر تهران